mandag 5. oktober 2009

Utprøving av CD-ord - beskrivelse av prosjektet

Februar 2009 blei programpakka CD-Ord (lisenser til hele skolen) kjøpt inn til Hønefoss vgs. Bruken i oppstarten (vår 09) har begrensa seg til programområdet Bygg og Anlegg Vg1s lese-og skrivesatsing, samt informasjon til enkelte norsk- og engelsklærere. Noe av det viktigste nå er å gjøre programmet kjent for alle skolens lærere slik at alle blir fortrolig med verktøyet.

Vi ser store pedagogiske muligheter med programpakka, på to hovedområder:
1. Tilrettelegging av undervisning for dyslektikere og andre som sliter med skriftlig bruk av språket (gjelder alle fag)
2. Pedagogisk bruk av programvaren for alle elever. Her ser vi også store muligheter.
Våre foreløpige mål:
1. CDOrd skal være tatt i bruk av minst 50% av lærere på Hønefoss vgs
2. Alle elever skal ha fått opplæring i CDOrd før 2010
3. Utforske mulighetene i CDOrd for å finne gode pedagogiske bruksområder både for elever med større eller mindre grad av lese- og skrivevansker og for alle elever i fagene engelsk og norsk, samt all type skriving i alle fag
4. Utprøve forskjellige måter å ta i bruk talefunksjonen på (all digital tekst kan lyttes til og kan lagres som Mp3-filer)

Prosjektleder er Michelle Weme, som har med seg lærerne Gerd Jørgensen og Hilde Petersen.

Her kan du lese skolens søknad til fylket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar