mandag 5. oktober 2009

IKT i læringsstøttende vurdering - beskrivelse av prosjektet

Hønefoss vgs gjennomførte som eneste videregående skole i bfk skriftlig underveisvurdering i første termin skoleåret 0809. Dette var både nyttig og meget arbeidskrevende. Vi ønsker å videreutvikle hvordan vi jobber med læringsstøttende vurdering og dokumentasjon av dette, og ser It’s learning som en god plattform for å få utført dette. Vi er gode på fagsamtaler med elevene (jf Elevundersøkelsen, seinest for 2009) og ønsker å bake dette sammen (i It’s learning) med skriftlig læringsstøttende vurdering med fokus på hva elevene gjør bra og hva som er deres vekstpunkter – både gjennom hele skoleåret og til halvårsvurderinga.

Vi ønsker også å se dette i sammenheng med bruk av læreplanmål i It’s learning (bruke funksjonen Mappevurdering) og ser at en kan få til gode tilbakemeldinger til elevene også via læreplanmål. I tillegg ser vi allerede nå forbedringspotensiale i It’s learning når det gjelder å få til mer ”sømløshet” mellom f eks Karakterbok, Personlig rapport, Planlegger, Mappevurdering og Læreplanmål – og vil søke å samarbeide med It’s learning for å bedre dette ytterligere.

Lederteamet ved skolen har allerede vedtatt hvordan vi skal gjennomføre underveisvurdering på ved halvårsvurderinga i januar 2010: skolen setter av to dager i januar der lærerne gjennomfører og dokumenterer fagsamtaler med sine elever. For at dokumentasjonen ikke skal være for tidkrevende anbefaler lederteamet at lærer og/eller elev har med seg pc til elev-samtalen og skriver ned konklusjonen av fagsamtalen i kommentarfeltet i en Oppgave i It's learning (hva eleven er god til og hva som er vekstpunkter - ikke mer enn maks 3-4 punkter hhv).

Prosjektledere er Vanja Thoen og Geir Dahlberg.

Her er vår prosjektsøknad til fylket.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar