onsdag 21. oktober 2009

Presentasjon IKT i læringstøttende vurdering 22. oktober

Hva prosjektet går ut på, hva ønsker en å oppnå og hvorfor?
Hva er status pr dato i framdrift?

Geir Dahlberg demonstrerer i It's Learing hvordan vi ser for oss at lærerne arbeider i It's learning for å få god systematikk opp mot halvårsvurdering og elevsamtalen omkring dette:
- lærerne legger all vurdering i It's fortløpende
- både oppgaver og tester kobles opp mot læreplanmål
- kommentarfeltet i Oppgave i It's brukes til å skrive 1-4 punkter som er bra i elevprestasjonen + 1-4 vekstpunkter. De mer detaljerte kommentarene / rettingene gjør lærer i egne kommentarfiler
- når en går inn i Karakterboka i It's og klikker på den enkelte elev vil en da få opp en oversikt over alle vurderinger som er gjort, og det er oppsummeringene som blir synlig slik at både elev (foresatt) og lærer raskt kan få god oversikt
- dette vil være til god hjelp for både elev og lærer som forberedelse til (og kanskje underveis i) fagsamtalen som skal finne sted omkring halvårsvurderinga

Vanja Thoen snakker om utprøving av Markin

Hvilke utfordringer har en så langt?
- få "solgt" framgangsmåten overfor lærerne
- utfordringer med Markin?
Hva skal til for at dette skal bli et vellykka prosjekt?
- hvis de fleste lærere benytter seg av denne måten å gi læringsstøttende vurdering på, selvfølgelig tilpassa de enkelte fags særegenheter
- Markin vellykka?
Hvilke spørsmål ønsker vi svar på fra samlinga?
- hva tenker forsamlinga om denne måten å bruke It's på?
- hvordan heve våre læreres kompetanse på Markin (4.11., Kongsberg-konferansen, annet?)
Hvordan dele prosjektet med andre utenfor egen skole?
- It's-delen: via denne bloggen, evt demonstrasjon av det Geir har vist her i dag i andre forsamlinger (4.11.? Trur dette er mindre egna til en sesjon på Kongsberg-konferansen?) På egen skole 5. mai (avsluttende presentasjon av alle prosjekter), ?, ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar