onsdag 21. oktober 2009

PRESENTASJON INTERAKTIVE TAVLER

Hva går prosjektet ut på?
Utprøving av elektroniske tavler (2 stk)
3 innfallsvinkler:
1) Bruk av SmartBoard knyttet til et fagmiljø (naturfag)
2) Bruk av SmartBoard knyttet til et team/klasse (helse- og sosial - alle fag)
3) Bruk av SmartBoard knyttet til Tablet-pc?
Hva ønsker vi å oppnå? Hvorfor?
Utforske eventuelle pedagogiske gevinster ved bruk av elektroniske tavler. Kan vi få til mer elevaktivitet eller blir dette en mer avansert bruk av den tradisjonelle tavla? Kan lærerne få til bedre pedagogiske opplegg ved hjelp av elektroniske tavler (interaktivitet, simuleringer osv)?
Status pr 22.10.09
Er nå i opplæringsfasen. Tavlene er montert opp, men ikke tatt i bruk. Tre lærere i prosjektet besøker Vik skole til uka for å få en innføring i hvordan skolen bruker elektroniske tavler som en naturlig del av undervisningen. Vi satser også på en opplæringsøkt med ekstern kursholder fra leverandør 29.10.
Utfordringer så langt?
Ikke de helt store utfordringene ennå (dersom man ser bort fra at "Ei tavle ække bare ei tavle") i og med at tavlene ikke er tatt i bruk. I denne fasen er utfordringen størst mht å få opplæringen på plass.
Hva skal til for at dette skal bli et vellykket prosjekt?
Først og fremst at lærerne er motiverte for å ta i bruk tavlene. Dette forutsetter følgende;
1) grundig opplæring som gjør lærerne trygge på bruken av teknologien
2) lærerne ser pedagogiske gevinster/muligheter som gjør at det er verdt å ta tavlene i bruk
3) tid til samarbeid og erfaringsutveksling

Hvordan dele prosjektet med andre utenfor egen skole?
Prosjektbloggen, Berit sin blogg, Del og bruk, samarbeid med Eiker vgs

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar