mandag 5. oktober 2009

Interaktive tavler og Tablet-pc'er - Prosjektbeskrivelse

To av våre lærere (Berit Reitan, matematikk og naturfag og Michelle Weme, engelsk) tok for noen måneder siden i bruk tablet-pc’er i sitt arbeid. De to pc’ene blei kjøpt inn med midler fra bfk. For å videreutvikle jobbinga har lærerne for mer individuell tid, samarbeidstid og ekstern kompetanseheving. Vi ønsker også å prøve ut elektroniske tavler (med midler fra Realfagsprosjektet) og forsøker å se dette som en helhet gjennom å få til et forsøk der bruk av tablet-pc’er kombinert med elektroniske tavler vil stå i sentrum og der fokus vil være på hvilken gevinst dette vil ha for undervisninga.
Vi har fått med to lærere til, Hanne Nicolaysen (norsk og engelsk) og Marit Sund (helse- og sosialfag). Vi skal prøve å utforske i to retninger: 1. faglig, med spesiell vekt på naturfag og norsk - og 2. tverrfaglig, med utstrakt bruk av Elektronisk tavle (og to tablet-pc'er) innafor et helt team (Vg1 Helse- og sosialfag, både programfag og fellesfag).

Gjennom uttesting av tablet-pc’er og elektroniske tavler ønsker vi å finne bedre undervisningsmetoder, spesielt på presentasjonssida. Vi – som mange andre skoler – har ikke helt klart for oss alle evt gevinster ved å ta i bruk elektroniske tavler, men ønsker å teste ut dette i kombinasjon med tablet-pc’er – med tru på at det vil skje endringer og forbedringer i den pedagogiske hverdagen. Vi er spesielt interessert i å høre andre skoles erfaringer med det samme, og vårt prosjekt er kobla opp mot liknende prosjekt på Eiker vgs.

Så langt har vi bestilt to stk SmartBoards, den ene plasseres på naturfagsalen, den andre på et klasserom der Vg1 Helse- og sosialfag har mange av timene sine. Vi starter arbeidet med å finne gode tablet-pc'er i disse dager - tips tas imot med takk!

Her kan du lese prosjektsøknad Elektroniske tavler.
Her kan du lese prosjektsøknad Tablet-pc.

Prosjektleder er Berit Reitan.

Hun har også
egen blogg der hun kommer til å dele noen av sine erfaringer, både med tablet-pc/elektronisk tavle og sine forsøk med NDLA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar