onsdag 21. oktober 2009

PRESENTASJON NDLA

Hva går prosjektet ut på?
Prøve ut NDLA som et selvstendig læremiddel uten å ha tradisjonell lærebok i tillegg. Men også sammenlikne uten bok i fjor og med begge deler i år.
Hva ønsker vi å oppnå? Hvorfor?
I hvilken grad kan nettressurser generelt og NDLA spesielt fungere som en fullgod erstatter for læreboka? Hvilke pedagogiske gevinster er det å hente? Hvilke begrensninger har NDLA? Blir undervisningen endret? Får vi en mer elevaktiv læring? Greier elevene å nyttiggjøre seg digitale ressurser slik vi ønsker? Endringer i lærernes for- og etterarbeid?
Hva er status pr dags dato?
I norsk og naturfag bruker de fleste lærerne NDLA som supplement, litt mer varierende i de andre fagene (men kun to som bruker det som erstatning for lærebok). I ferd med å spre flere fag på egen skole; engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Yrkesfagene må vente til mer er på plass. En del elever har allerede gitt tilbakemelding i matte om at NDLA er mye bedre enn vanlig lærebok.
Hvilke utfordringer har vi møtt så langt?
Hvordan organisere alt elevene nå leverer inn i matte (digital kladdebok)? NDLA har faglige/pedagogiske begrensninger (men får tilbakemelding på dette). Elevenes digitale kunnskaper var ikke så bra som forutsatt.
Hva skal til for at dette skal bli et vellykket prosjekt?
Tid til samarbeid og spredning på egen skole. Teknologien må være på plass (les trådløst nett). Støtte i prosjektgruppa/ledelsen (gjelder alle prosjekter).
Hva ønsker vi å få svar på?
- digital lærebok og eksamen, hva blir sperra/ikke sperra, elevene har rett til å bruke alle hjelpemidler
Hvordan dele prosjektet med andre utenfor skolen?
Naturlig spredning i og med at fire av lærerne i prosjektet driver med opplæring for NDLA. Skal ha en sesjon på Skoleforum 2010 om skoleledelse og NDLA. Del og bruk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar