tirsdag 6. oktober 2009

Første møte Interaktive tavler 6. okt 09

Drøfta behov for å se andre (skoler / lærere) bruke Tablet / SmartBoard. Kanskje en ekskursjon til Sandvika vgs (Tablet), hvor kan vi dra for å se nærmere på SmartBoard. Vi må sjekke mer på programvaren, kontakte lærere innafor de enkelte fag, hvordan bruker de det (f eks på Vik skole).

Framdriftsplan:
Når tavler er montert opp, blir lærerne kursa av MikroDaisy.
Når tablet-pc er delt ut til de to siste lærerne, kan vi jobbe mot evt ekskursjoner (f eks Sandvika vgs, Vik skole)
Mer avgjørelse om hvilke møter når tas etter 22. oktober (samlinga i fylket)

Hva ønsker vi å finne ut i løpet av året?
- pedagogisk gevinst?
- flere (mer varierte) undervisningsmetoder?
- bedre underveisvurdering? (spes retting for språklærere, kobla opp mot Markin?)
- mer elevaktiv læring?
- ergonomi?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar