onsdag 20. oktober 2010

Oppstart av IKT-prosjekter 2010-11

I dag er det bfk-samling (symposium) for IKT-prosjektene skoleåret 2010-11. Alle prosjektene skal presentere seg sjøl, og her er slidsene fra vår presentasjon. Begge prosjektene er helt i startfasen. Som dere ser av tidligere innlegg er Digital Kokebok i gang, de har hatt bloggkurs og fått i gang de første spede forsøk på bloggen, og de har booka en av våre dyktige medielærere til et lite fotokurs. I tillegg er kamera kjøpt inn. I Kjøretøy-prosjektet har vi avtalt tidspunkt for å gjøre de ressursene vi har lettere tilgjengelig og koble opp mot læreplanmåla. Det er også innhenta tillatelse fra Ford Norge og Shell slik at vi kan publisere materiell vi har mottatt av dem tidligere.


onsdag 15. september 2010

Ettermiddagsøkt med digital kokebok

Onsdag 15. september jobba RM-lærerne med sitt prosjekt "Digital kokebok". Vi satte opp Kokebok på nett som en blogg, og lærte derfor en del om blogging. Alle blei i løpet av økta kobla opp mot bloggen slik at alle lett kommer seg inn og får lagt inn innlegg. RM-lærerne jobb nå i første omgang blir å finne ut hvilke etiketter de skal holde seg til når de tagger opp innleggene (les: oppskriftene) slik at det blir lett å finne fram i bloggen.

torsdag 3. juni 2010

Nye prosjekter

Nå har Buskerud fylke bestemt hvilke IKT-prosjekter som har fått tildelt midler for 2010-11. Vår skole blei tilgodesett med to prosjekter:

1. IKT på Vg2 Kjøretøy
2. Digital kokebok på Restaurant- og Matfag

hver med kr 30 000,-.
Klikk på prosjekt-tittelen så ser du søknaden vår.

Det var dessverre mange av våre gode prosjekter som ikke nådde opp, men det var over 40 prosjekter for neste skoleår - så det måtte nok fordeles mer utover til mange skoler enn det var tilfelle i fjor hvor faktisk alle som søkte fikk ressurser. Aktiviteten med IKT-prosjekter på vår skole neste skoleår kan derfor nødvendigvis ikke bli på et like høyt nivå som i fjor, det er stor forskjell på kr 60 000 og kr 240 000 ...

Vi ser uansett fram til å sette i gang prosjektene til høsten og kommer tilbake med mer informasjon i denne bloggen etterhvert.

mandag 31. mai 2010

Nye prosjektsøknader

Buskerud fylke har også i år invitert de videregående skolene til å søke om midler til IKT-prosjekter, begrensa oppad til 10 stk á maks kr 30 000 i fylket, og maks tre pr skole.

Vi forventer at det blir mange om beinet i år, og at vårt aktivitetsnivå når det gjelder IKT-prosjekter vil være mindre neste skoleår enn det det har vært i 0910 - da fikk vi midler til hele fem prosjekter.

Her er i alle fall tittelen på våre prosjekter i prioritert rekkefølge:

  1. Pedagogisk bruk av IKT på Vg2 Kjøretøy
  2. Nettressurser på DH
  3. IKT for voksne (HS/OPUS)
  4. Pedagogisk bruk av SmartBoard (Læringsstiler / Utnyttelse av programvaren)
  5. Digital kokebok på RM
  6. Tegnebrett DHFO
  7. Studieteknikk og læringsstrategier for nett (DHFO)

Vi slang også på et par prosjekter som vi håper fylket kan se nytten av for alle videregående skoler i bfk, disse har vi satt utenfor skolens liste:
- Videreføring av skjermvideoside på Delicious
- Utvidelser i it’s learning (+ Web 2.0-verktøy i it's)

Vi gir oss ikke helt der ....
Skolen har også meldt sin interesse (og fått foreløpig ok) på å være med i utforsking av LAMS sammen med NDLA. Dette virker veldig spennende og handler mye om å utarbeide læringsstier for elevene.

Det skal blir spennende å se hvilke prosjekter vi får lov til å sette i gang neste skoleår! Avgjørelse tas ca 15. juni.

lørdag 8. mai 2010

NDLA-møte 10. mai 2022


Sjekk ut denne videoen på bloggen "mellom linjene". Glimrende fra Einar Berg om NDLA.


onsdag 28. april 2010

Sluttpresentasjon av prosjektene

29. -30. april avsluttes IKT-prosjektene i BFK med symposium på Holmsbu. Nederst i innlegget finner du slidsene Hønefoss vgs skal snakke ut fra. Les de andre blogginnleggene for å fordype deg mer i hvordan det har gått med prosjektene!

Prosjektleder Geir vil takke alle de involverte i årets IKT-prosjekter. Dere har gjort en formidabel jobb som skolen vil ha nytte av i mange år framover. Dere har ytt langt ut over det en kan forvente! Dere er flinke til å dele og til å spre erfaringene og kunnskapen dere har tilegna dere. Dette har - og vil fortsatt - spre seg som ringer i vannet på egen skole., og ut over egen skole. Takk for at dere har gjort årets prosjekter særdeles vellykka! Neste steg for deltakerne i prosjektene (og noen flere) er å avholde kompetansehevingsdag IKT på egen skole 5. mai - kun med interne krefter. Programmet vi kan tilby ligger ikke tilbake for andre IKT-konferanser!

Jeg er stolt over å jobbe sammen med så dyktige lærere som dere! Takk for innsatsen, stå på videre!

NDLA matematikk

Refleksjoner rundt et matematikkår uten tradisjonelle lærebøker.

Fordeler:

- elevene lærer å bruke digitale verktøy i matematikk: MathType, Geogebra,
- lett tilgang på animasjoner og interaktive oppgaver gir bedre variasjon i
undervisninga
- motiverende for mange elever å jobbe på en annen måte enn det som har vært
tradisjonelt i matematikk
- elevene har alltid "boka" med seg - pc`n er alltid med
- elevene tar lettere kontakt elektronisk når de f.eks står fast med en oppgave/et
tema
- elevenes oppgaver med tilbakemeldinger ligger på It`s Learning, det forsvinner ikke

Ulemper:
- mange fristelser på nettet
- hver time må organiseres nøye gjennom instrukser og lenker på It`s Learning, men
er det egentlig en ulempe?

Jeg ville høre elevenes mening og her er tilbakemeldinger fra april 2010, 15 elever:

Hvordan liker du matematikkfaget?
Veldig godt 26,7%
Godt 40,0%
Helt OK 33,3%
Dårlig 0

Hva synes du om å ha elektronisk lærebok?
Mye bedre enn "vanlig" bok 26,7%
Bedre enn "vanlig" bok 26,7%
Dårligere enn "vanlig" bok 20,0%
Mye dårligere enn "vanlig" bok 6,7%
Det spiller ingen rolle 13,3%
vet ikke 6,7%

Hvordan synes du det er å skrive matematikkstykker i Math Type? (her var det mulig å svare på flere alternativer
Mye bedre enn å skrive for hånd 26,7%
Bedre enn å skrive for hånd 40,0%
Det er det samme 20,0%
Vanskeligere enn å skrive for hånd 20,0%
Mye vanskeligere enn å skrive for hånd 6,7%
Kjedeligere enn å skrive for hånd 20,0%
Morsommere enn å skrive for hånd 53,3%

Hva synes du om å ha matematikkprøver på pc?
Jeg liker det ikke 20,0%
Jeg synes det er bra 46,7%
Det er det samme 33,3%

Konklusjon: Hvis jeg skulle undervist i 1T neste år ville jeg videreutviklet bruken av NDLA uten lærebok. Da skulle året startet med kursing i mappestruktur, MathType og GeoGebra slik at vi hadde fått bedre utbytte av disse hjelpemidlene helt fra begynnelsen. Bruken av It`s Learning er selvsagt sentral, her styrer jeg hvilke oppgaver elevene skal gjøre og gir tilbakemeldinger på tester og oppgaver.

I arbeidet med dette prosjektet har jeg oppdaget en positiv bieffekt: Elevene blir så vant til å kommunisere gjennom It`sLearning at en del av de har begynt å sende melding hvis det er en oppgave de ikke får til/er usikker på om er riktig. Oppgavene ligger i elevmappa deres og da er det lett å sjekke hva de har gjort og gi tilbakemelding på dette.

Dette har vært et svært spennende matematikkår.

tirsdag 27. april 2010

Interaktiv tavle - utprøving på naturfagrommet

Målet ved dette prosjektet var å teste ut om interaktive tavler kunne bidra til å finne bedre undervisningsmetoder.

Har tavla bidratt til endring og forbedring i den pedagogiske hverdagen?

På naturfagrommet gikk montering og oppkobling av tavla lekende lett, og den ble tatt i bruk i klassesituasjon umiddelbart.

Med SMARTBOARD fikk vi raskt en flottere projektor - presentasjoner, bilder og filmsnutter fikk en mye bedre kvalitet på denne tavla. Dette inspirerer til å bruke tavla mer, og til å lage gode presentasjoner.

Som formidler er det godt å bruke interaktiv tavle da du får mer direkte kontakt med elevene. Fokus er kun på tavla og elevene, du slipper "trekanten" pc-tavle-elever. Jeg har observert at det er lettere å holde elevenes fokus på denne måten.
I tillegg er det fint å kunne gjøre notater, oppgaver, beskrivelser på tavla for deretter lagre dette. Dette kan legges ut på It`s Learning, eller bare hentes fram neste gang for å fortsette temaet.

Et av kompetansemålene i naturfag handler om enkle simuleringer: "gjennomføre enkle datasimuleringer for å illustrere naturfaglige fenomener og teste hypoteser". Å gjøre datasimuleringer på den elektroniske tavla er veldig effektivt, elevene vil gjerne prøve simuleringen og det oppstår gjerne en slags konkurranse om å greie best resultat. Eleven som står på tavla med simuleringen får hele tiden gode råd fra resten av elevene i klassen.

I Fysikk 1 står det i læreplanen: "eleven skal bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger", og her bruker vi tavla flittig. I dette faget er flere av kompetansemålene av en slik art at det ikke er mulig å gjøre praktiske forsøk - for eksempel i moderne fysikk (astronomi, kosmologi) . Heldigvis finnes det en del gode simuleringsoppgaver der en kan endre parametre og studere virkningen av disse, slike oppgaver er fine å gjøre på interaktiv tavle.

Det jeg synes er mest spennende er at jeg oftere i matematikktimene tenker: "det er jo her jeg skulle hatt interaktiv tavle!". Jeg mener at en kan gjøre matematikkundervisninga bedre med å bruke flere animasjoner og mye mer dynamisk programvare. Da er det kjekt å ha SMARTBOARD i klasserommet.

Smartboard og Læringsstiler

Denne korte filmen viser litt om hvordan SmartBoard kan brukes som en del av stasjonsundervisning som har fokus på at elevene har forskjellige læringsstiler. Filmen skal brukes under sluttpresentasjon av vårt IKT-prosjekt om interaktive tavler på Holmsbu 29. april. Vi har gått inn i Michelle Wemes engelsktime på Vg1 Helse- og sosialfag og filma det som skjer. En takk til lærere og elever som stiller opp på dette!

torsdag 22. april 2010

Oppsummering rundt pedagogisk bruk av SmartBoard


Bildene er fra opplegg rundt Stasjonsundervisning i 1hsc og 1hsd


Nå er mye av året gjennomført og Marit, Kari, Gro, Beate og jeg har jobbet med å lære oss å utnytte SmartBoard i undervisningen.


Vårt mål har vært å kunne dokumentere pedagogisk bruk av verktøyet. Vi tok jo tavla kjapt i bruk, men før jul ble den fort brukt som en avansert projektor. Vi så at både vi - og ikke å forglemme våre viktigste aktører elevene - trengte å lære å bruke tavla.

Vi har også jobbet mye på teamet med å reflektere og eksperimentere med undervisningsopplegg. Vi har forskjellige fagkretser, helse- og sosialfag og engelsk, noe som resulterte i at vi måtte tenke annerledes og overføringsverdier. ” Metode” skilte seg mer og mer ut som en bindeledd i samarbeidet rundt arbeidet med SmartBoard. Vi har endt opp med å ominnrede klasserommet for å kunne utnytte rommet mer i undervisningen. Vi har også tatt i bruk teorier fra Mange Intelligenser (Gardner og Amstrong) og Læringstiler (Dunn og Dunn) når vi planlegger. Vi mener at det er viktig at elevene er de aktive i oppleggene.

Klasserommet har nå en Smartboard-tavle foran i klasserommet og ved siden av den har vi en vanlig tavle. Vi har også fått en Whiteboard på en av langveggene og bakerst i klasserommet har vi laget oss mulighet til å henge opp plakater osv. Vi har noen små endringer igjen for å få full utnyttelse av rommet, men vi mener at vi er godt på vei.

Vi har nå forsøkt ut opplegg i både engelsk og helsefag som bygger på samme oppskrift. Vi har stasjoner med for eksempel opplegg på Smartboard. Her jobber en gruppe med interaktive oppgaver og tekster, gruppe-tester osv. (se første bilde). På Whiteboard jobber en gruppe med å gjøre om teori til bilder (se andre bilde). En stasjon er jobbing ved pc med filmklipp og teori som prosesseres til en tekst, oppskrifter osv. En stasjon er et gulvspill tegnet på et dusjforheng hvor gruppen jobber med repetisjonsspørsmål til gjennomgått teori. Størrelse på oppleggende må selvsagt avpasses til tid til rådighet.

Tilbakemelding fra elevene er at de finner det veldig meningsfullt å jobbe på denne måten og vi ser også at når vi nå har gjort dette i klassen flere ganger så er gjenkjenning av opplegget stort og elevene mener de opplever å ha høyt læringstrykk.

Mvh Kari, Marit, Gro, Beate og Michelle

tirsdag 20. april 2010

Året med NDLA i norsk og engelsk


Etter gode erfaringer med å prøve ut NDLA i norskfaget forrige skoleår, begynte jeg dette skoleåret med det som mål å kun bruke NDLA og ikke vanlig lærebok i norsk på VG1. Dessuten ville jeg bruke NDLA sammen med bok på VG2 og VG3. I tillegg kom engelskfaget på NDLA fort i gang på høsten slik at jeg også ville prøve ut fagstoffet der. Elevene på VG1 var ikke umiddelbart begeistrer for kun å bruke en digital lærebok, og etter jul delte jeg ut læreboka, slik at vi nå bruker en kombinasjon av NDLA og lærebok. Selv om elevene var fornøyd med det, ser vi nå at læreboka kun blir hentet frem når jeg ber spesielt om det. Det er enklere med NDLA, for den har de jo på PC'en.

Den største utfordringen med å bruke NDLA har vært for elevene å navigere på sidene og finne tilbake til stoff. Det ble viktig for meg å lage oppgaver med lenker eller nodenumre direkte til de aktuelle sidene. Noe kunne jeg også legge inn på it's, og senere har det jo kommet en mulighet til å embedde fagstoff som video- og lydfiler fra NDLA til it's også. Dette er bra. Det som ikke er bra, er at hvis man velger å bruke nodenumre, som i utgangspunktet er veldig smart, kan man ikke navigere videre derfra. Da må man i stedet søke opp neste node.

Når det gjelder å finne tilbake til fagstoff, har dette også vært et stort problem for meg, og flere av kollegaene mine sier det samme. Dette gjelder norskfaget, og henger sammen med overgangen fra den gamle til den nye plattformen. En god ting er at de gamle sidene fremdeles er tilgjengelige, men det er begrensede muligheter til å navigere her pga hvordan de gamle sidene vises.En del av fagstoffet jeg savnet en periode har begynt å komme inn på den nye plattformen, men eventyr, reklame og ikke minst rettskrivningsregler som jeg linket til i tilbakemeldinger på elevenes skriftlige arbeider, er ikke å finne på den nye. Det er generelt vanskelig å finne lenker til annet fagstoff i den nye plattformen. Trestrukturen på de gamle sidene var mer oversiktlige enn i den nye der man forgjeves blar og blar for å se om man kan finne igjen noe av det man har brukt før. "Jeg skjønner ikke hva de driver med, det var jo så bra!", er en kommentar jeg har hørt flere ganger, og som jeg synes sier mye.

Når dette er sagt, vil jeg si at jeg har mye glede av NDLA, og det er mye godt, kvalitetssikret fagstoff å finne. Engelsksidene har blitt gode, med mye god litteratur, film, video, lyd og interaktive oppgaver. Det er også bra å kunne lese litteraturen som en bokside samtidig som du kan lytte til teksten. Man kan også få lest opp tekst ved hjelp av en readspeaker (syntetisk tale, men funksjonell). Dette er spesielt bra for elevene som trenger tilrettelegging for lese- og skriveproblemer. De er veldig fornøyde. Det har også kommet en del lettlest-tekster og enklere oppgaver for svake elever. Akkurat nå har jeg satt elevene i gang med "revision" før heldagsprøver og evt. skriftlig eksamen.

Det siste jeg har brukt av nye ting på norsksidene er "tidslinja". Den er kjempefin. Jeg bruker egentlig Minixperten flittig på mange emner. Norrønt har blitt veldig gøy også for elevene, men vi hadde litt problemer med Holmgangspillet sist. Temaene "Tidsreiser" og "Helter i dag" og oppgavene/oppdragene som ligger her, har jeg også brukt med suksess.

Det kommer stadig mer og spennende innhold på NDLAs sider som jeg kan bruke som hjelp til å variere undervisningen min, og jeg kommer til å fortsette å bruke NDLA, men det vil bli i kombinasjon med lærebok og som en av flere gode ressurser.
Hanne

tirsdag 6. april 2010

Presentasjoner av våre IKT-prosjekter på egen skole

Samme innlegg er publisert i min egen blogg: IKT og skoleutvikling.

Det begynner å nærme seg slutten på årets IKT-prosjekter, og dermed tid for oppsummering og refleksjon. Vi ønsker å bringe våre erfaringer ut til alle lærere på egen skole, så hele 5. mai er satt av til dette - (foreløpig) program kan skues nederst i dette innlegget, laga i Glogster.

I dag, 6. april, hadde vi imidlertid planleggingsdag og vår foredragsholder for dagen måtte dessverre melde avbud. Da så jeg mitt snitt til å bruke litt av denne tida sammen med alle lærerne til å få fram litt mer om våre IKT-prosjekter, og også hva som skal skje 5. mai. Her er presentasjonen jeg snekra sammen i hui og hast (en takk til Arne Olav Nygards slides fra samlinga på Kongsberg 4. februar også, jeg brukte noen av hans slides i min innledning - henvisning i SlideShare'en under).
Foreløpig program for Komp Hev IKT / IKT-prosjekter Hovs 09-10 i Glogster (bør nok ses i fullskjerm for best utbytte):

PresentasjonsPrezi om interaktive tavler

Kom over denne PresentasjonsPrezien om interaktive tavler laget av Rune Mathisen (BitJungle på Twitter).

tirsdag 30. mars 2010

Læringsstøttende vurdering - foredrag av Dylan William

Udir har lagt ut foredraget Dylan William (en av de store når det gjelder Assessment for learning) holdt for direktoratet 17. mars 2010.

Sitat fra Udirs nyhetsoppslag:
"Dylan Wiliam er assisterende direktør og professor ved Institute of Education University of London. Wiliam har de siste 20 årene arbeidet med å veilede lærerstudenter, skoler og skolemyndigheter i England, Skottland og USA i vurdering. Wiliam er sentral i arbeidet til Assessment Reform Group og var medforfatter av artikkelen Inside the Black Box i 1998, som er en viktig referanse i arbeidet med vurdering for læring. Han har også skrevet flere bøker og artikler om temaet."

Her kan du se oppslaget og gå videre til foredraget (film og slides).

mandag 29. mars 2010

NDLA - en peker

Et nyttig innlegg å lese i den pågående debatten om NDLA. Foredraget blei holdt 10.03 på Forleggerforeningens konferanse om digitale læremidler 10. mars 2010 av Magne Nesvik, fylkesdirektør Rogaland fylkeskommune. Det er andres innlegg på samme konferanse som har blitt slått opp i media ...

Her kan du lese foredraget.

fredag 26. mars 2010

Smartboard-erfaringer

Vi deltok på Smartboard-ettermiddagen og lot oss inspirere.

Vi lagde følgende undervisningsopplegg i emnet fremmede kulturer:
3 stasjoner der datamaskinen brukes på alle stasjonene.
- En stasjon var jobbing med Smartboard.
- En stasjon var bruk av Etherpad.
- Den siste stasjonen var dokumentar fra NRK.

Vi brukte videosnutt fra NDLA som innledning. Opplegget aktiviserte elevene. Elevene bruker Smartboarden greit og synes det er OK å gjøre oppgaver på den. Når vi lagde oppgavene til Smartboarden tok vi utgangspunkt i en av lærebøkene sine oppgaver. Disse gjorde vi interaktive.

Marit og Kari

onsdag 24. mars 2010

NDLA på Helse- og Sosialfag Vg1

Vårt NDLA-prosjekt nærmer seg slutten og det er tid for å summere opp litt. Vi har derfor fått involverte lærere til å skrive hvert sitt blogginnlegg der de gir sin oppsummering. I tillegg til fagene som var med i prosjektet (engelsk, matematikk og norsk) har en del andre lærere også brukt NDLAs ressurser og vi har forsøkt å knytte noen av disse til vårt prosjekt. Her er innlegg fra lærerne Kari og Marit på Vg1 Helse- og sosialfag (disse lærerne har forøvrig også vært ute på andre skoler i landet som eMissærer for NDLA):

"Vi har dette året brukt NDLA sammen med lærebok. Vi har erfart at det er nyttig å bruke nettadresser som NDLA oppgir. Dette medfører spart tid og kritisk kildebruk. Vi som lærere får ideer og finner innslag til å bruke i undervisning som for eksempel videosnutter som er egenprodusert for NDLA eller tatt fra andres filmarkiver.

Vi savner flere animasjoner, mer bruk av bilder og interaktive oppgaver. Tekst i NDLA er for mye lærebok og dermed skiller den seg ikke ut fra vanlig lærebok.

NDLA har tilgjengelig gode videosnutter, men de er vanskelige å finne. Vi savner et tydeligere register for disse.

Vår konklusjon er at vi kommer å fortsette å bruke NDLA som ett av flere supplement til lærebok. NDLA er ikke nok alene."
Kari & Marit

fredag 19. mars 2010

Smartboard-ettermiddag

For å komme noen skritt videre arrangerte vi en SmartBoard-ettermiddag torsdag 18. mars for prosjektdeltakerne + noen flere lærere med ulik erfaring fra arbeid med elektronisk tavle fra før, til sammen var vi 14 stykker.

Vi starta opp med litt varm mat og hyggelig prat før vi kasta oss ut i arbeidet. Mange fikk gode tips av hverandre, og nye undervisningsopplegg blei laga. Noen tips om nettsteder som kan hjelpe SmartBoarderne videre blei også gitt. Disse har vi samla på vår bokmerkeside. I tillegg var nok det beste tipset å bli med i SmartBoard-gruppa på Del&Bruk, oppretta av Roy Eide - en av de som følger denne bloggen. Her kan en legge ut tips eller spørsmål, mange er flinke til å dele og hjelpe her, ingen spørsmål for dumme, ingen spørsmål for vanskelige.

Etter hvert som kvelden blei eldre og folk begynte å tusle hjemover fikk jeg gode tilbakemeldinger fra alle deltakerne - økta hadde vært nyttig for alle. Det var godt å høre!

Under er et par bilder (komm: bildedatoen er altså feil ....) fra gode kollegaer som deler med hverandre. Takk for innsatsen til alle sammen!

I klassene

Etter tirsdag og torsdags kursene som vi holdt i februar og mars i Cd-ord har det kommet noen forespørsler om bruk av cd-ord i rundt i klassene. Jeg har vært så heldig å få være med 2BUA. Elevene her jobbet i herdig og kom med fler innspill på at de kan bruke dette programmet i alle fag og at lyd-fil kan være kjekt ved innøving av nytt fagstoff. Elevene har forlangt diplom for fulført kurs og det skal de jammen få. Noe annet som kom opp var at når man skal bruke ordforslag så er det nyttig å gå inn i innstillinger, ordforslag, forslag og sette hake ved foreslå neste ord. Dette må gjøres for hver ordbok. Hvis man blir forstyrret av at stemmen leser hele tiden mens man skriver så går du bare inn i menyen opplesing og tar vekk haken ved les opp under skriving. Så kan du heller sette den på når du ønsker det. Nå på torsdag fikk jeg komme til 1HSB for en kort innføring av de viktigste bruksområdene, elevene fikk raskt tak på programmet og de så også nytten av dette i forhold til mappejobbing i programfaget sitt. Elevene her hadde frist for innlevering rett rundt hjørne og de jobbet med å la cd-ord lese gjennom oppgaven de hadde skrevet. Kommentar fra elev var bla " åh, nå hører jeg hvor jeg har stavet feil og hvor jeg kan sette komma". Gleder meg til å høre fra lærere og elever i denne klassen litt senere om hvordan de opplever at cd-ord kan hjelpe til i hverdagen i flere fag. Neste torsdag er jeg invitert til 1TPB i studietid. Det gleder jeg meg til og kommer med fler oppdateringer siden.

mandag 8. mars 2010

Vurdering for læring - ny nettside fra Udir


Udir har oppretta ei nettside for sin satsing på vurdering for læring. De ber bl a om eksempler på god praksis, kanskje de kan lese i bloggen vår? :-)

lørdag 6. mars 2010

IKT i læringsstøttende vurdering - oppsummering av årets erfaringer


Jeg har summert opp erfaringene med avviklingen av halvårsvurdering og hvordan vi har brukt It's Learning i dette arbeidet. Du kan lese hele blogginnlegget i min blogg IKT og Skoleutvikling

torsdag 4. mars 2010

Jobbeøkt SmartBoard

For å komme et skritt videre i jobbinga vår med SmartBoards og programvare rundt denne tar vi ei ettermiddagsøkt i midten av mars, vanskelig å finne tid midt på dagen i en travel skolehverdag. Her er innkallinga jeg har sendt ut:
Hei!

For å komme et skritt videre i vår jobbing medSmartBoard-tavlene inviteres du herved til en ettermiddagssamling torsdag 18. mars ca kl 15.30 - ca 18.00.

Frammøte er frivillig, de som møter opp får betalt for to timer ved å fylle ut en timenota og levere til Geir Dahlberg (finansieres av IKT-prosjektet Interaktive tavler / Tablet-pc).

Hensikten med samlinga er å bruke et par timer på å komme ett eller to skritt videre i vår jobbing, ved å få tid til å sette seg mer inn i programvare og tavle, få tips av hverandre - og selvfølgelig ha det hyggelig sammen!

Vi starter opp kl 15.30 med en enkel middagsservering, og satser på å begynne å jobbe ca kl 16.00, og et par timer framover. Deretter går vi hvert til vårt, men jeg ser ikke bort i fra at noen av dere kanskje ønsker å fortsette jobbinga noe lengre - jeg kommer derfor til å ha litt mer å bite i på lur som sultne entusiaster :-)

For å få bestilt omtrent riktig mengde mat ber jeg om at dere melder fra til meg seinest tirsdag 9. mars kl 12.00 (helst på it's) om dere kommer eller ikke, jeg vil altså gjerne ha svar av deg uansett :-9

VEL MØTT!

Denne invitasjonen går til alle involverte i IKT-prosjektet Interaktive tavler / Tablet-pc, medlemmene av skolens It's-gruppe, samt et par "brukere" til.

tirsdag 2. mars 2010

CD-Ord - hva har skjedd

I dag har jeg kommet fram til at jeg ønsker meg et program som kan ta mine tanker og gjøre dem om til tekst for meg på bloggen vår. Tenker mye på hva jeg skulle ha skrevet, men desverre er det langt fra tanke til handling for meg. Men nå har jeg tenkt å skrive noen ord. Februar startet med IKT-konferanse i Kongsberg hvor vi hadde et innlegg om grunnlegende bruk av cd-ord og presentasjon av prosjektet vårt. Det var mange deltagere på innlegget og det kom flere gode spørsmål om pedagogisk bruk av cd-ord. Uken etter var jeg invitert til Drammen videregående skole for å holde et innlegg om cd-ord der også. Igjen var det bra frammøte, men det ble veldig klart for meg at det er en ting å holde et innlegg om programmet men at deltagerne nok får mer igjen for en workshop. Igjen kom det mange gode spørsmål og ett av dem var om bruk av cd-ord med lyd på eksamen var lov. Det er sendt en forespørsel fra oss til Eksamenskontoret om dette og jeg vil komme tilbake til dette når jeg vet hva svaret ble. Mine tanker er nå i alle fall at å bruke cd-ord uten lyd er meningsløst for elever som sliter skrive- og lesevansker.

torsdag 25. februar 2010

NDLA - info til fylkene fra NDLA


En noe uvirkelig debatt pågår for tida ang NDLA, og de får mye ufortjent pepper. Sjøl om ikke alt er like bra med alle læringsressurser ennå er det alt overveiende positivt.

Som en motvekt til all pepper og til dels direkte feilinformasjon anbefaler jeg deg å lese dette skrivet fra NDLA til fylkeskommunene.

mandag 22. februar 2010

NDLA på din iPhone eller andre dingser

Overskrifta er (nesten) stjålet fra Guttorm Hveems blogginnlegg "NDLA på din lesedings?" Gode tips til hvordan du kan lese fagstoffet på NDLA hvor og når du sjøl vil. Under: skjermdump av Hveems blogg.

onsdag 17. februar 2010

Flere Markin-tips

Marita A har blogga om flere Markin-tips i dette innlegget.

Kursing i Markin

I dag har vi vært så heldige å få låne Kirsti Furre fra Drammen vgs til å vise oss hvordan hun bruker Markin. Lisenser ble kjøpt inn før jul, men vi har liksom ikke kommet i gang her hos oss. Det er tidkrevende å lage alle knappene man skal bruke, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor vi har kviet oss litt til å ta det i bruk. Da er det fint å få en som har erfaring med programmet til å kunne vise oss praktiske eks og ta oss igjennom steg for steg. Det store plusset var at vi fikk mye tid til å prøve det ut selv med god hjelp fra Kirsti hver gang vi stod fast. Plutselig virket det hele mer overkommelig, og flere gir uttrykk for at de ønsker å prøve ut dette i nærmeste framtid. Ordet "knapp" har for mange fått en ny betydning:-). Vi ser helt klart pedogogiske gevinster for elevene her, men det er helt avhengig av hvordan eleven selv nyttiggjør seg de mulighetene som ligger i tilbakemeldingene de vil få når vi bruker Markin. Vi hadde også en nyttig diskusjon i forhold til hvor mye vi skal rette, hvor mange og lange kommentarer, og ikke minst, hvordan få eleven til å lære mer av de tilbakemeldingen han el hun får. Vi snakket også litt om Markin sett i forhold til sluttkommentarer i It's l som er et krav hos oss. Vi takker Kirsti så mye for inspirerende og lærerik dag!

Gammel og ny NDLA

Jeg har nå brukt NDLA i snart to år, først og fremst i norsk. Erfaringene jeg har gjort meg er varierte, oppleggene og oppgavene i NDLA er varierte og kan være motiverende for elevene. På den andre siden synes elevene at det er vanskelig å finne frem på NDLA, uten at jeg veileder dem om hvor de skal. Dette opplevde jeg senest i går med en elev som har brukt både gammel og ny versjon.

Kommer tilbake senere med flere oppdateringer etterhvert som jeg blir fortrolig med blogging.

Henriette

mandag 15. februar 2010

Skoleforum 2010 - vår NDLA-presentasjon

Som nevnt tidligere i denne bloggen skal jeg sammen med to av våre lærere, Hanne Nicolaysen (engelsk og norsk) og Berit Reitan (realfag) torsdag ha en sesjon på Skoleforum 2010 med tittel:
"NDLA - lær hvordan du enkelt lager undervisningsopplegg med bruk av digitale læringsressurser innen matematikk, norsk og engelsk."

I utgangspunktet blei vi invitert til å snakke om det å få opp bruken av digitale læremidler på egen skole sett fra et ledelsesperspektiv, men tittelen har blitt noe endra. Det går nok bra, tilpasningsdyktige som vi er :-)

Det er nok vårt IKT-prosjekt om NDLA som gjør at vi blei spurt, og vi gleder oss til å dele våre tanker og eksempler med flere. Du kan lese mer om NDLA-prosjektet og våre andre IKT-prosjekt andre steder i bloggen her.

I min innledning kommer jeg til å vinkle litt mot ledelsesperspektivet, før lærerne kjører mesteparten av showet og gir gode, praktiske eksempler på hvordan bruke NDLA i engelsk, norsk og matematikk. Slidsene til min innledning kan du se nederst i innlegget her, mens de to lærerne kun kommer til å vise "live" fra NDLA og It's Learning. Jeg har imidlertid saksa de neste linjene fra vårt GoogleDokument der vi planlegger vår presentasjon, for å vise litt hva lærerne kommer til å snakke om.

Berit
kommer til å gi noen eksempler på undervisningsopplegg ved bruk av digitale læringsressurser (fra NDLA) i matematikk:
1. øvelse gjør mester (hvor mye kan du) / teori + animasjoner / oppgaver / øvelse gjør mester (hva kan du nå)
2. et eksempel fra tall og algebra, et eksempel fra geometri
3. tar med hvordan organisere digitale læremidler i It's (fagets mappestruktur, oppslag, planlegger, osv): lenker til teoristoff på nett, bryter opp oppgaver og organiserer i tema, oppslag/planlegger, elevmapper, diskusjon på It`s

Hanne gir noen eksempler pr fag på undervisningsopplegg ved bruk av digitale læringsressurser (fra NDLA) i norsk og engelsk:
Engelsk
1. Bra å ha en ressurs som hele tiden er oppdatert.
2. Litteratur; Hvor fint det er å kunne lese litteraturen fra page-turner samtidig som man lytter, som et godt hjelpemiddel også for svakere elever, (også read-speaker ala cd-ord).
3. Hvordan legge lyd- og bildefiler direkte inn i It's slik at elevene ikke behøver å finne frem til dette på egen hand (det er litt vanskelig å manøvrere på NDLA)
Norsk
1. Tidslinje
2. Oppdatert ressurs, vise noe av det nyeste som er lagt inn på f.eks. vampyrer

Vi gleder oss og håper på stinn brakke!

Geirs innledning:
Dette innlegget er også publisert i Geir Dahlbergs blogg IKT og Skoleutvikling.

torsdag 4. februar 2010

Om Tablet og SmartBoard på IKT-forum Kongsberg

Michelle Weme, Berit Reitan og Marit Sund holdt et meget bra innlegg om vårt prosjekt Tablet-pc og interaktive tavler på BFKs IKT-forum som blei avholdt på Kongsberg i går og i dag. Eva Bratvold (Eva 2.0) liveblogget fra innlegget, vel verdt å lese.

onsdag 3. februar 2010

Tablet-pc og retting

Det beste med tableten er muligheter ved retting av oppgaver.
Siden alle mine elever i matematikk leverer oppgaver elektronisk er håndskrift-muligheten i Word veldig bra. Jeg kan skrive med "håndskrift" direkte på oppgaven og lagre det nye dokumentet. Ypperlig til å markere akkurat der feilen er gjort, f.eks. fortegnsfeil, kommafeil o.l.

mandag 1. februar 2010

NDLA og matematikk

I høst ga jeg den tradisjonelle matematikkboka en pause da jeg ville prøve ut hvordan det kunne fungere å bare bruke NDLA - og andre nettressurser - i matematikk 1T.

Tanken var å legge ut lenker til både teoristoff og arbeidsoppgaver på It`s Learning. Elevene skulle bruke MathType når de løste oppgaver, så skulle de navnsette oppgavene, organisere og lagre dem på en oversiktlig måte.

Jeg overvurderte elevenes behov/interesse for og kunnskap om struktur.

Etter de første par ukene forstod jeg at det var på sin plass med kurs/veiledning i mappestruktur og lagring, samt kurs i skriveverktøyet MathType.

Da elevene oppdaget hvor enkelt skriveverktøyet var i bruk, begynte å lære hurtigtastene og hadde et innarbeidet system på lagring ble det mer fart i sakene. Vi fikk i gang en god kommunikasjon om hvordan vi skulle gjennomføre matematikkundervisningen uten tradisjonelle bøker, og vi laget en struktur på It`s Learning som alle forstod.

Jeg tok jobben med å dele opp og lagre oppgavene etter tema og la de deretter ut på matematikksida. Dette gjorde det mye enklere for elevene å finne fram til hvilke oppgaver de skulle gjøre til enhver tid.

Elevene har hele tiden hatt valget om å skrive oppgaver i kladdebok med blyant, eller om de vil skrive i MathType. På heldagsprøven i desember valgte 5 av 18 å levere besvarelsen av delprøve 2 på ark, resten leverte via It´s Learning.

På nyåret startet jeg med planleggeren på It`s, der legger jeg ut lenker til teoristoffet på NDLA, og trelenker til oppgavene som er lagret på tema. Elevene har hver sin "kladdebok" på matematikksida der de skal legge ut oppgavene de har gjort. Her kan jeg se hva de rakk i løpet av timen. Jeg legger også ut lenker til animasjoner, interaktive oppgaver og quizer/tester. Resultatet på disse testene skal de kopiere og legge ut i kladdeboka si.
En undersøkelse jeg hadde blant elevene i november viste at de aller fleste foretrakk å ha læremidlene i matematikk digitalt i stedet for de tradisjonelle bøkene.

NDLA - Innlegg på SkoleForum 2010

Da begynner det å nærme seg SkoleForum og vårt innlegg 18. februar om NDLA og bruk av digitale læringsressurser i fag. Det blir Hanne Nicolaysen og Berit Reitan som presenterer ressursene i hhv engelsk/norsk og matematikk.

Vi har laget en foreløpig skisse over det vi tenker å legge fra. Det kan du se i dette GoogleDokumentet.

Forslag til forbedringer, mer vi må ta med? Skriv en kommentar her!

søndag 31. januar 2010

NDLA - tips om blogginnlegg om engelsk-ressursen

Har blitt tipsa av Kirsti Slettevoll om dette blogginnlegg av Margreta om utprøving av engelsk-ressursen i NDLA.

fredag 29. januar 2010

Hvordan en HS klasse bruker CD-ord

Gerd og jeg satt og pratet om cd-ord og naturfag. Hun hadde nemlig opplevd at en elev spurte om et ord mens hun gjennom gikk nytt stoff og elevene noterte. Ordet hadde ikke noe med naturfag å gjøre men eleven brukte cd-ord med ordforslag mens han noterte. Jeg tok tak i Marit som er kontaktlærer i klassen og spurte om ikke hun kunne si noe om hvordan hun brukte det i sine fag. Følgende kom fra henne:
"Jeg bruker CD - ord til elever med skrive og lese vansker som et hjelpeprogram, ellers bruker jeg det for å få elevenes fokus på grunnleggende ferdigheter i skriving (norsk rettskriving)

Ikke alle elever ønsker å bruke det, men jeg har gått igjennom det, sånn at de som vil, har muligheten. Noen er fornøyde, andre synes det blir for mye "dill" (elev-uttrykk )

Jeg synes programmet er fint også for å lære fremme
cdord-uttale, og en elev har sagt hun synes det er nyttig å høre det hun skriver..."

Kunne ønske meg at fler sendte tilbakemeldinger på bruk både på godt og vondt.

onsdag 27. januar 2010

CD-Ord - hva skjer i januar-februar

Torsdag i forrige uke hadde vi et lite oppsummeringsmøte i prosjektet CD-Ord.

Status er som følger:
- alle avdelingene har gjennomført introduksjon av / kort opplæring i CD-Ord. Noen avdelinger var veldig interesserte, andre merkbart mindre interessert
- veldig hyppig og god bruk av CD-Ord blant elevene i de teamene / klassene der lærerne er ivrige
- det har også blitt tilbudt kursing (i onsdagsmøtetida der en kan melde seg på ulike typer ikt-kurs/workshops) i CD-Ord, her møtte 10 stk

Hva gjør vi framover?
- tilbyr både elever og lærere kurs i CD-Ord i Studietid tirsdager og torsdager i to uker. Hvis interessen er laber vil det ikke bli tilbudt flere ganger, hvis god tid kan vi sette opp flere datoer.
- på kompetansehevingsdagen 5. mai vil det blir økter av 2-3 timer for alle prosjektene våre. Her vil selvfølgelig også CD-Ord være involvert
- oppsummering / konklusjoner på prosjektet må skje i første halvdel av april

Under kan du se påmeldingsskjemaet til kurset for elever og lærere vi tilbyr i uke 7 og 9:Tablet-pc - innspill fra NRKbeta og USA

Sjøl om Tablet-pc'er ikke er veldig utbredt ennå, så skjer det da en del ting.

NRKbeta skriver litt om dette 26. januar 2010 i sin blogg, og mener bl a at de første som bør ta i bruk Tablet-pc'er er skolen! De har imidlertid en litt annen vinkling enn det som er hovedfokus i vårt prosjekt: de har fokus på elevene (hmmm, det burde kanskje vi også hatt, eller ??)

Her finner du NRKbetas blogginnlegget.

Her er videoen fra USA som de har bakt inn i sitt innlegg:


Her er også noen betraktninger rundt framtid og tablet-pc.

tirsdag 19. januar 2010

Halvårsvurdering - peker til blogginnlegg

Vi har nå gjennomført to dager med fagsamtaler i forbindelse med halvårsvurdering. Vi kommer seinere til å legge ut våre erfaringer om hvordan dette har gått, beskrivelse av hvordan det er gjennomført, resultatene av en spørreundersøkelse både blant elever og lærere - og forhåpentligvis en del tips om hva som fungerte bra og hva som kan gjøres annerledes.

I mellomtiden kan en jo lese Tor Espen Krisiansens betraktninger omkring halvårsvurderinga i dette blogginnlegget.

torsdag 7. januar 2010

cd-ord og heldagsprøver

Da nærmer terminen seg slutten og heldagsprøver i engelsk og andre fag er ferdig. I noen av mine klasser har vi startet med å evaluere hjelpemidler på engelsk heldagsprøven. Det er litt ulikt hvor mye elevene har brukt programmet men de som har tatt det aktivt i bruk mener at de har greid å skrive mere fordi de har brukt cd-ord. Vi ser også at vi trenger å jobbe mer med å bruke det i hverdagen for å få erfaring nok til å kunne utnytte det i en prøve situasjon. Noe av det vi har snakket om er å kunne utnytte cd-ord sammen men iFinger og søk funksjonen i Word. Interessant å se hvordan enkelte gjenganger feil har blitt borte hos noen elever. Vi står på videre.