mandag 1. februar 2010

NDLA - Innlegg på SkoleForum 2010

Da begynner det å nærme seg SkoleForum og vårt innlegg 18. februar om NDLA og bruk av digitale læringsressurser i fag. Det blir Hanne Nicolaysen og Berit Reitan som presenterer ressursene i hhv engelsk/norsk og matematikk.

Vi har laget en foreløpig skisse over det vi tenker å legge fra. Det kan du se i dette GoogleDokumentet.

Forslag til forbedringer, mer vi må ta med? Skriv en kommentar her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar