torsdag 25. februar 2010

NDLA - info til fylkene fra NDLA


En noe uvirkelig debatt pågår for tida ang NDLA, og de får mye ufortjent pepper. Sjøl om ikke alt er like bra med alle læringsressurser ennå er det alt overveiende positivt.

Som en motvekt til all pepper og til dels direkte feilinformasjon anbefaler jeg deg å lese dette skrivet fra NDLA til fylkeskommunene.

mandag 22. februar 2010

NDLA på din iPhone eller andre dingser

Overskrifta er (nesten) stjålet fra Guttorm Hveems blogginnlegg "NDLA på din lesedings?" Gode tips til hvordan du kan lese fagstoffet på NDLA hvor og når du sjøl vil. Under: skjermdump av Hveems blogg.

onsdag 17. februar 2010

Flere Markin-tips

Marita A har blogga om flere Markin-tips i dette innlegget.

Kursing i Markin

I dag har vi vært så heldige å få låne Kirsti Furre fra Drammen vgs til å vise oss hvordan hun bruker Markin. Lisenser ble kjøpt inn før jul, men vi har liksom ikke kommet i gang her hos oss. Det er tidkrevende å lage alle knappene man skal bruke, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor vi har kviet oss litt til å ta det i bruk. Da er det fint å få en som har erfaring med programmet til å kunne vise oss praktiske eks og ta oss igjennom steg for steg. Det store plusset var at vi fikk mye tid til å prøve det ut selv med god hjelp fra Kirsti hver gang vi stod fast. Plutselig virket det hele mer overkommelig, og flere gir uttrykk for at de ønsker å prøve ut dette i nærmeste framtid. Ordet "knapp" har for mange fått en ny betydning:-). Vi ser helt klart pedogogiske gevinster for elevene her, men det er helt avhengig av hvordan eleven selv nyttiggjør seg de mulighetene som ligger i tilbakemeldingene de vil få når vi bruker Markin. Vi hadde også en nyttig diskusjon i forhold til hvor mye vi skal rette, hvor mange og lange kommentarer, og ikke minst, hvordan få eleven til å lære mer av de tilbakemeldingen han el hun får. Vi snakket også litt om Markin sett i forhold til sluttkommentarer i It's l som er et krav hos oss. Vi takker Kirsti så mye for inspirerende og lærerik dag!

Gammel og ny NDLA

Jeg har nå brukt NDLA i snart to år, først og fremst i norsk. Erfaringene jeg har gjort meg er varierte, oppleggene og oppgavene i NDLA er varierte og kan være motiverende for elevene. På den andre siden synes elevene at det er vanskelig å finne frem på NDLA, uten at jeg veileder dem om hvor de skal. Dette opplevde jeg senest i går med en elev som har brukt både gammel og ny versjon.

Kommer tilbake senere med flere oppdateringer etterhvert som jeg blir fortrolig med blogging.

Henriette

mandag 15. februar 2010

Skoleforum 2010 - vår NDLA-presentasjon

Som nevnt tidligere i denne bloggen skal jeg sammen med to av våre lærere, Hanne Nicolaysen (engelsk og norsk) og Berit Reitan (realfag) torsdag ha en sesjon på Skoleforum 2010 med tittel:
"NDLA - lær hvordan du enkelt lager undervisningsopplegg med bruk av digitale læringsressurser innen matematikk, norsk og engelsk."

I utgangspunktet blei vi invitert til å snakke om det å få opp bruken av digitale læremidler på egen skole sett fra et ledelsesperspektiv, men tittelen har blitt noe endra. Det går nok bra, tilpasningsdyktige som vi er :-)

Det er nok vårt IKT-prosjekt om NDLA som gjør at vi blei spurt, og vi gleder oss til å dele våre tanker og eksempler med flere. Du kan lese mer om NDLA-prosjektet og våre andre IKT-prosjekt andre steder i bloggen her.

I min innledning kommer jeg til å vinkle litt mot ledelsesperspektivet, før lærerne kjører mesteparten av showet og gir gode, praktiske eksempler på hvordan bruke NDLA i engelsk, norsk og matematikk. Slidsene til min innledning kan du se nederst i innlegget her, mens de to lærerne kun kommer til å vise "live" fra NDLA og It's Learning. Jeg har imidlertid saksa de neste linjene fra vårt GoogleDokument der vi planlegger vår presentasjon, for å vise litt hva lærerne kommer til å snakke om.

Berit
kommer til å gi noen eksempler på undervisningsopplegg ved bruk av digitale læringsressurser (fra NDLA) i matematikk:
1. øvelse gjør mester (hvor mye kan du) / teori + animasjoner / oppgaver / øvelse gjør mester (hva kan du nå)
2. et eksempel fra tall og algebra, et eksempel fra geometri
3. tar med hvordan organisere digitale læremidler i It's (fagets mappestruktur, oppslag, planlegger, osv): lenker til teoristoff på nett, bryter opp oppgaver og organiserer i tema, oppslag/planlegger, elevmapper, diskusjon på It`s

Hanne gir noen eksempler pr fag på undervisningsopplegg ved bruk av digitale læringsressurser (fra NDLA) i norsk og engelsk:
Engelsk
1. Bra å ha en ressurs som hele tiden er oppdatert.
2. Litteratur; Hvor fint det er å kunne lese litteraturen fra page-turner samtidig som man lytter, som et godt hjelpemiddel også for svakere elever, (også read-speaker ala cd-ord).
3. Hvordan legge lyd- og bildefiler direkte inn i It's slik at elevene ikke behøver å finne frem til dette på egen hand (det er litt vanskelig å manøvrere på NDLA)
Norsk
1. Tidslinje
2. Oppdatert ressurs, vise noe av det nyeste som er lagt inn på f.eks. vampyrer

Vi gleder oss og håper på stinn brakke!

Geirs innledning:
Dette innlegget er også publisert i Geir Dahlbergs blogg IKT og Skoleutvikling.

torsdag 4. februar 2010

Om Tablet og SmartBoard på IKT-forum Kongsberg

Michelle Weme, Berit Reitan og Marit Sund holdt et meget bra innlegg om vårt prosjekt Tablet-pc og interaktive tavler på BFKs IKT-forum som blei avholdt på Kongsberg i går og i dag. Eva Bratvold (Eva 2.0) liveblogget fra innlegget, vel verdt å lese.

onsdag 3. februar 2010

Tablet-pc og retting

Det beste med tableten er muligheter ved retting av oppgaver.
Siden alle mine elever i matematikk leverer oppgaver elektronisk er håndskrift-muligheten i Word veldig bra. Jeg kan skrive med "håndskrift" direkte på oppgaven og lagre det nye dokumentet. Ypperlig til å markere akkurat der feilen er gjort, f.eks. fortegnsfeil, kommafeil o.l.

mandag 1. februar 2010

NDLA og matematikk

I høst ga jeg den tradisjonelle matematikkboka en pause da jeg ville prøve ut hvordan det kunne fungere å bare bruke NDLA - og andre nettressurser - i matematikk 1T.

Tanken var å legge ut lenker til både teoristoff og arbeidsoppgaver på It`s Learning. Elevene skulle bruke MathType når de løste oppgaver, så skulle de navnsette oppgavene, organisere og lagre dem på en oversiktlig måte.

Jeg overvurderte elevenes behov/interesse for og kunnskap om struktur.

Etter de første par ukene forstod jeg at det var på sin plass med kurs/veiledning i mappestruktur og lagring, samt kurs i skriveverktøyet MathType.

Da elevene oppdaget hvor enkelt skriveverktøyet var i bruk, begynte å lære hurtigtastene og hadde et innarbeidet system på lagring ble det mer fart i sakene. Vi fikk i gang en god kommunikasjon om hvordan vi skulle gjennomføre matematikkundervisningen uten tradisjonelle bøker, og vi laget en struktur på It`s Learning som alle forstod.

Jeg tok jobben med å dele opp og lagre oppgavene etter tema og la de deretter ut på matematikksida. Dette gjorde det mye enklere for elevene å finne fram til hvilke oppgaver de skulle gjøre til enhver tid.

Elevene har hele tiden hatt valget om å skrive oppgaver i kladdebok med blyant, eller om de vil skrive i MathType. På heldagsprøven i desember valgte 5 av 18 å levere besvarelsen av delprøve 2 på ark, resten leverte via It´s Learning.

På nyåret startet jeg med planleggeren på It`s, der legger jeg ut lenker til teoristoffet på NDLA, og trelenker til oppgavene som er lagret på tema. Elevene har hver sin "kladdebok" på matematikksida der de skal legge ut oppgavene de har gjort. Her kan jeg se hva de rakk i løpet av timen. Jeg legger også ut lenker til animasjoner, interaktive oppgaver og quizer/tester. Resultatet på disse testene skal de kopiere og legge ut i kladdeboka si.
En undersøkelse jeg hadde blant elevene i november viste at de aller fleste foretrakk å ha læremidlene i matematikk digitalt i stedet for de tradisjonelle bøkene.

NDLA - Innlegg på SkoleForum 2010

Da begynner det å nærme seg SkoleForum og vårt innlegg 18. februar om NDLA og bruk av digitale læringsressurser i fag. Det blir Hanne Nicolaysen og Berit Reitan som presenterer ressursene i hhv engelsk/norsk og matematikk.

Vi har laget en foreløpig skisse over det vi tenker å legge fra. Det kan du se i dette GoogleDokumentet.

Forslag til forbedringer, mer vi må ta med? Skriv en kommentar her!