mandag 17. juni 2013

Videodokumentasjon


Jeg har fått lov av denne eleven og bruke I-Movie presentasjonen hennes til å vise her. Denne eleven er sjenert,og kvier seg alltid for å si noe i full klasse. Med dette verktøyet,kan hun også kommunisere med en kunde, noe som var kravet denne gangen.Oppsummering 2012-2013

Her er noen tanker rundt mine erfaringer med iPad dette skoleåret:

  • Praktisk, lett å ha med seg. 
For meg er dette en av de viktigste grunnene til å bruke iPad. En kan kanskje argumentere at det en kan bruke iPad til kan en like godt bruke en PC til. Så hvorfor trenger vi en iPad? Fordi den er mye mer håndterbar og praktisk i det daglige. iPad-en er så mange ganger lettere å ta med seg rundt enn en laptop/PC, så etter min mening er dette en viktig faktor. 

  • Programmene/appene
Programmene/appene fungerer bra på iPad. Ingen henging/tregheter. Stor grad av personlig tilpasning ved bruk av apper. Elever og lærere kan lett finne og laste ned apper de synes er praktiske. Det som må bli bedre er kompatibiliteten opp mot It's Learning og enkelte programmer som OneNote. Alternativet er å finne andre programmer som kan erstatte windows-programmer.

  • Pedagogisk verdi
Visuell dokumentasjon og blogging av elevarbeid og prosesser, brukes i vurderingssammenhenger, både av lærer og elever. Kommunikasjon er praktisk, opp mot nettressurser, It's Learning, epost og smart-board. Deling, veiledning og motivering. 

  • Synergieffekten
Prosjekter som dette er viktig å gjennomføre for å kunne holde seg oppdatert og vær foran på teknilogibølgen. Det er en motivasjonsfaktor for både lærere og elever, og gir et inntrykk utad av en skole som ønsker å være innovative og som tør å satse og teste ut nye ting. Det er utvilsomt bra for skolens omdømme. 

onsdag 5. juni 2013

Hva tenker elever om å ha iPad i undervisning?

Hva er elevenes opplevelse av å ha iPad som en del av skolehverdagen sin? gjengen i 0AOA (innføringsklassen) fikk i oppdrag å skrive fem setninger om hvordan det har vært. Det var ingen føringer på hva de skulle skrive, positivt, negativt eller noe. Kun at de skulle skrive fem setninger/uttalelser om hvordan det har vært å ha og bruke det. ordskya under oppsummerer hva de nevnte mest.....


mandag 3. juni 2013

Lag egen iBook fra nettressurser

Kristian Fredrik på Åssiden har via deres blogg lagt ut en "oppskrift" på hvordan man kan lage en iBook på en enkel måte. Klikk på linken  for å lese dette.....

That's it folks......

Innlevering av iPad

Skoleåret går mot slutten, og klasse 0aoa nærmer seg innlevering av iPad. Det er først nå det går opp for dem hvor mye de kommer til å savne den. Før de skal levere neste mandag, skal de komme med tre gode bruksområder for "pad'en" i skolearbeidet. Jeg vil legge ut disse stikkordene fra elevene her i blog'en neste uke. Blir spennende å se hva elevene har likt mest, eventuelt minst