fredag 26. april 2013

iPad som universal-lærerverktøy

iPad'en bruker jeg ofte til å ta bilde av elevarbeider. Disse bildene bruker jeg til underveisvurdering og noen ganger i elevsamtaler. Elevene dokumenterer også visuelt sitt eget arbeid, men hvis jeg tar bilde selv får jeg fanget det momentet jeg vil. Som nevnt i tidligere innlegg her så bruker jeg også bildene til markedsføring via Facebook, med elevenes tillatelse.

Ved å ta bilde av elevarbeid letter det vurderingsarbeidet og dokumenteringsdelen. Jeg slipper i mange tilfeller å samle inn det fysiske elevarbeidet når jeg har bilder å vurdere ut fra. Noen elever har vansker med å dokumentere og levere arbeid, da har det vært godt å ha noen bilder som jeg selv har tatt.

Videre er iPad et genialt universal-lærerverktøy. Alt er tilgjengelig hele tiden fordi den er lett å ta med seg. Dette synes jeg ofte er undervurdert. Sammenlignet med en vanlig PC er iPaden mye mer hendig, raskere i oppstart og støyfri. I samtale med elever er PC en stor kladd i forhold til iPad'en som  ikke hindrer kontakten med eleven selv om du tar notater på den. Størrelsen har noe å si.

-Lars

onsdag 24. april 2013

Stolte

Har inntrykk av at elevene i innføringsklassen er stolte av at de ble valgt ut til prosjektet å få bruke ipad, i tillegg til pc. De har med ipaden, bruker den, og passer på den. Det har vært en viss boost for selvfølelsen, og det er bra.

fredag 12. april 2013

iPad og repetert lesing

Det er ikke like lett å være kreativ bestandig. Det er nettopp derfor denne bloggen blir så viktig både for å publisere selv og følge med på det som blir gjort av andre lærere. Jeg har ikke vært flink til noen av delene i år og nå fikk jeg meg en aha opplevelse. I utgangspunktet hadde jeg tenkt at jeg skulle skrive noe om hvordan noen av mine elever og jeg har brukt flash-cards noen ganger til gloseinnøvelse med variert hell, hvordan jeg savner en enkel tilgang til ett felles bibliotek med lettleste bøker på engelsk eller hvor artig det er og hvor bratt læringskurven har vært med mac og iAuthor. Hadde også tenkt jeg skulle klage på meg selv og over hva jeg ikke har fått til. Men så tok jeg meg tid til å lese gjennom de andre innleggene på bloggen vår og vips så er jeg der. Tro om det kunne være lurt å bruke iPaden til å lage opptak av egen lesing i timen, før og etter øvelse. Korte tekster, gjennomlesing 5 ganger og nytt opptak,spare på opptakene og sammenligne første og siste eller underveis for å se på utvikling. Dette vil jeg prøve ut nå framover i min innføringsklasse som jeg har bare 2 timer i uken. Repetertlesing er jo noe jeg har stor tro på for å utvikle grunnleggende ferdighet i lesing. Vil tro at det kan være inspirerende for eleven også å kunne spore egen framgang. Vi hørs.

fredag 5. april 2013

I Pad og IMovie !!!!


Klassene vår IUA og UTA venter besøk av elever fra Italia, internasjonaliseringsprogram sammen med 2 FOA elever, vi gleder oss og tenkte litt omkring bruken av IPad i denne sammenheng.

Oppdraget vi ga klassen var å lage et selvportrett i IMovie, de skulle selv regissere og være skuespillere. Denne utfordringen tok de og leverte en rekke bra,morsomme og interessante filmsnutter.

Terskelen for bruk av dette filmregi programmet er fin og lav, og mulighetene er mange, fra bildestrømmer, filming, musikk, voise over, trailer funksjon mm.

Målet er at alle våre elever skal komme i land med sin egen film der de på sin helt personlige måte ønsker våre Italienske venner velkommen da de ankommer et stykke lenger ut på våren.

Visningen i klassen via apple TV var en suksess, og nettopp ukomplisert tilgjengelighet og den uformelle presentasjonsformen der du presenterer din film samtidig som det er mulig å sitte ved "homebase" og presentere er og en fin og lav terskel for fremlegging.