fredag 5. april 2013

I Pad og IMovie !!!!


Klassene vår IUA og UTA venter besøk av elever fra Italia, internasjonaliseringsprogram sammen med 2 FOA elever, vi gleder oss og tenkte litt omkring bruken av IPad i denne sammenheng.

Oppdraget vi ga klassen var å lage et selvportrett i IMovie, de skulle selv regissere og være skuespillere. Denne utfordringen tok de og leverte en rekke bra,morsomme og interessante filmsnutter.

Terskelen for bruk av dette filmregi programmet er fin og lav, og mulighetene er mange, fra bildestrømmer, filming, musikk, voise over, trailer funksjon mm.

Målet er at alle våre elever skal komme i land med sin egen film der de på sin helt personlige måte ønsker våre Italienske venner velkommen da de ankommer et stykke lenger ut på våren.

Visningen i klassen via apple TV var en suksess, og nettopp ukomplisert tilgjengelighet og den uformelle presentasjonsformen der du presenterer din film samtidig som det er mulig å sitte ved "homebase" og presentere er og en fin og lav terskel for fremlegging.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar