fredag 12. april 2013

iPad og repetert lesing

Det er ikke like lett å være kreativ bestandig. Det er nettopp derfor denne bloggen blir så viktig både for å publisere selv og følge med på det som blir gjort av andre lærere. Jeg har ikke vært flink til noen av delene i år og nå fikk jeg meg en aha opplevelse. I utgangspunktet hadde jeg tenkt at jeg skulle skrive noe om hvordan noen av mine elever og jeg har brukt flash-cards noen ganger til gloseinnøvelse med variert hell, hvordan jeg savner en enkel tilgang til ett felles bibliotek med lettleste bøker på engelsk eller hvor artig det er og hvor bratt læringskurven har vært med mac og iAuthor. Hadde også tenkt jeg skulle klage på meg selv og over hva jeg ikke har fått til. Men så tok jeg meg tid til å lese gjennom de andre innleggene på bloggen vår og vips så er jeg der. Tro om det kunne være lurt å bruke iPaden til å lage opptak av egen lesing i timen, før og etter øvelse. Korte tekster, gjennomlesing 5 ganger og nytt opptak,spare på opptakene og sammenligne første og siste eller underveis for å se på utvikling. Dette vil jeg prøve ut nå framover i min innføringsklasse som jeg har bare 2 timer i uken. Repetertlesing er jo noe jeg har stor tro på for å utvikle grunnleggende ferdighet i lesing. Vil tro at det kan være inspirerende for eleven også å kunne spore egen framgang. Vi hørs.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar