onsdag 20. oktober 2010

Oppstart av IKT-prosjekter 2010-11

I dag er det bfk-samling (symposium) for IKT-prosjektene skoleåret 2010-11. Alle prosjektene skal presentere seg sjøl, og her er slidsene fra vår presentasjon. Begge prosjektene er helt i startfasen. Som dere ser av tidligere innlegg er Digital Kokebok i gang, de har hatt bloggkurs og fått i gang de første spede forsøk på bloggen, og de har booka en av våre dyktige medielærere til et lite fotokurs. I tillegg er kamera kjøpt inn. I Kjøretøy-prosjektet har vi avtalt tidspunkt for å gjøre de ressursene vi har lettere tilgjengelig og koble opp mot læreplanmåla. Det er også innhenta tillatelse fra Ford Norge og Shell slik at vi kan publisere materiell vi har mottatt av dem tidligere.