mandag 18. februar 2013

iPad med på utplassering i bedrift?

Bruker elevene iPad på utplassering?

En av fordelene med iPad er at den er mobil, det er forholdsvis lett å ta den med ut på utplassering, ta bilder, dokumentere, mm. Men gjør elevene det? Snakket med elevene i dag om dette, spurte hva de gjør, hva de synes.


  • Elevene sier det er lettere å bruke telefonen til å ta bilder med til dokumentasjon. Ved hjelp av f.eks. blogg.no-app er det lett å overføre bildene til bloggen de bruker til dokumentasjon.
  • Elevene synes det er lettere å skrive på PC, og de fleste gjør dette hjemme eller på skolen i timen som er satt av til blogging. 
  • De har ikke internett tilgang på utplassering med iPad'en. Hvis de hadde mobilnett ville noen av elevene blogget mens de var på utplassering. Noen ville hatt tid til dette, mens noen elever ikke har tid til det i løpet av dagen. 
  • Offentlig nettverk er tilgjengelig noen steder, men ofte begrenset tilgang. Noen bedrifter har ikke trådløst nettverk.