søndag 31. januar 2010

NDLA - tips om blogginnlegg om engelsk-ressursen

Har blitt tipsa av Kirsti Slettevoll om dette blogginnlegg av Margreta om utprøving av engelsk-ressursen i NDLA.

fredag 29. januar 2010

Hvordan en HS klasse bruker CD-ord

Gerd og jeg satt og pratet om cd-ord og naturfag. Hun hadde nemlig opplevd at en elev spurte om et ord mens hun gjennom gikk nytt stoff og elevene noterte. Ordet hadde ikke noe med naturfag å gjøre men eleven brukte cd-ord med ordforslag mens han noterte. Jeg tok tak i Marit som er kontaktlærer i klassen og spurte om ikke hun kunne si noe om hvordan hun brukte det i sine fag. Følgende kom fra henne:
"Jeg bruker CD - ord til elever med skrive og lese vansker som et hjelpeprogram, ellers bruker jeg det for å få elevenes fokus på grunnleggende ferdigheter i skriving (norsk rettskriving)

Ikke alle elever ønsker å bruke det, men jeg har gått igjennom det, sånn at de som vil, har muligheten. Noen er fornøyde, andre synes det blir for mye "dill" (elev-uttrykk )

Jeg synes programmet er fint også for å lære fremme
cdord-uttale, og en elev har sagt hun synes det er nyttig å høre det hun skriver..."

Kunne ønske meg at fler sendte tilbakemeldinger på bruk både på godt og vondt.

onsdag 27. januar 2010

CD-Ord - hva skjer i januar-februar

Torsdag i forrige uke hadde vi et lite oppsummeringsmøte i prosjektet CD-Ord.

Status er som følger:
- alle avdelingene har gjennomført introduksjon av / kort opplæring i CD-Ord. Noen avdelinger var veldig interesserte, andre merkbart mindre interessert
- veldig hyppig og god bruk av CD-Ord blant elevene i de teamene / klassene der lærerne er ivrige
- det har også blitt tilbudt kursing (i onsdagsmøtetida der en kan melde seg på ulike typer ikt-kurs/workshops) i CD-Ord, her møtte 10 stk

Hva gjør vi framover?
- tilbyr både elever og lærere kurs i CD-Ord i Studietid tirsdager og torsdager i to uker. Hvis interessen er laber vil det ikke bli tilbudt flere ganger, hvis god tid kan vi sette opp flere datoer.
- på kompetansehevingsdagen 5. mai vil det blir økter av 2-3 timer for alle prosjektene våre. Her vil selvfølgelig også CD-Ord være involvert
- oppsummering / konklusjoner på prosjektet må skje i første halvdel av april

Under kan du se påmeldingsskjemaet til kurset for elever og lærere vi tilbyr i uke 7 og 9:Tablet-pc - innspill fra NRKbeta og USA

Sjøl om Tablet-pc'er ikke er veldig utbredt ennå, så skjer det da en del ting.

NRKbeta skriver litt om dette 26. januar 2010 i sin blogg, og mener bl a at de første som bør ta i bruk Tablet-pc'er er skolen! De har imidlertid en litt annen vinkling enn det som er hovedfokus i vårt prosjekt: de har fokus på elevene (hmmm, det burde kanskje vi også hatt, eller ??)

Her finner du NRKbetas blogginnlegget.

Her er videoen fra USA som de har bakt inn i sitt innlegg:


Her er også noen betraktninger rundt framtid og tablet-pc.

tirsdag 19. januar 2010

Halvårsvurdering - peker til blogginnlegg

Vi har nå gjennomført to dager med fagsamtaler i forbindelse med halvårsvurdering. Vi kommer seinere til å legge ut våre erfaringer om hvordan dette har gått, beskrivelse av hvordan det er gjennomført, resultatene av en spørreundersøkelse både blant elever og lærere - og forhåpentligvis en del tips om hva som fungerte bra og hva som kan gjøres annerledes.

I mellomtiden kan en jo lese Tor Espen Krisiansens betraktninger omkring halvårsvurderinga i dette blogginnlegget.

torsdag 7. januar 2010

cd-ord og heldagsprøver

Da nærmer terminen seg slutten og heldagsprøver i engelsk og andre fag er ferdig. I noen av mine klasser har vi startet med å evaluere hjelpemidler på engelsk heldagsprøven. Det er litt ulikt hvor mye elevene har brukt programmet men de som har tatt det aktivt i bruk mener at de har greid å skrive mere fordi de har brukt cd-ord. Vi ser også at vi trenger å jobbe mer med å bruke det i hverdagen for å få erfaring nok til å kunne utnytte det i en prøve situasjon. Noe av det vi har snakket om er å kunne utnytte cd-ord sammen men iFinger og søk funksjonen i Word. Interessant å se hvordan enkelte gjenganger feil har blitt borte hos noen elever. Vi står på videre.