mandag 1. juli 2013

Evaluering av iPad-prosjekt på Sunndal vgs 2012-13

Her kan du lese mer om iPad-prosjektet på Sunndal vgs skoleåret 2012-13 og hvilke konklusjoner de har kommet med.