torsdag 3. juni 2010

Nye prosjekter

Nå har Buskerud fylke bestemt hvilke IKT-prosjekter som har fått tildelt midler for 2010-11. Vår skole blei tilgodesett med to prosjekter:

1. IKT på Vg2 Kjøretøy
2. Digital kokebok på Restaurant- og Matfag

hver med kr 30 000,-.
Klikk på prosjekt-tittelen så ser du søknaden vår.

Det var dessverre mange av våre gode prosjekter som ikke nådde opp, men det var over 40 prosjekter for neste skoleår - så det måtte nok fordeles mer utover til mange skoler enn det var tilfelle i fjor hvor faktisk alle som søkte fikk ressurser. Aktiviteten med IKT-prosjekter på vår skole neste skoleår kan derfor nødvendigvis ikke bli på et like høyt nivå som i fjor, det er stor forskjell på kr 60 000 og kr 240 000 ...

Vi ser uansett fram til å sette i gang prosjektene til høsten og kommer tilbake med mer informasjon i denne bloggen etterhvert.