fredag 26. april 2013

iPad som universal-lærerverktøy

iPad'en bruker jeg ofte til å ta bilde av elevarbeider. Disse bildene bruker jeg til underveisvurdering og noen ganger i elevsamtaler. Elevene dokumenterer også visuelt sitt eget arbeid, men hvis jeg tar bilde selv får jeg fanget det momentet jeg vil. Som nevnt i tidligere innlegg her så bruker jeg også bildene til markedsføring via Facebook, med elevenes tillatelse.

Ved å ta bilde av elevarbeid letter det vurderingsarbeidet og dokumenteringsdelen. Jeg slipper i mange tilfeller å samle inn det fysiske elevarbeidet når jeg har bilder å vurdere ut fra. Noen elever har vansker med å dokumentere og levere arbeid, da har det vært godt å ha noen bilder som jeg selv har tatt.

Videre er iPad et genialt universal-lærerverktøy. Alt er tilgjengelig hele tiden fordi den er lett å ta med seg. Dette synes jeg ofte er undervurdert. Sammenlignet med en vanlig PC er iPaden mye mer hendig, raskere i oppstart og støyfri. I samtale med elever er PC en stor kladd i forhold til iPad'en som  ikke hindrer kontakten med eleven selv om du tar notater på den. Størrelsen har noe å si.

-Lars

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar