onsdag 5. juni 2013

Hva tenker elever om å ha iPad i undervisning?

Hva er elevenes opplevelse av å ha iPad som en del av skolehverdagen sin? gjengen i 0AOA (innføringsklassen) fikk i oppdrag å skrive fem setninger om hvordan det har vært. Det var ingen føringer på hva de skulle skrive, positivt, negativt eller noe. Kun at de skulle skrive fem setninger/uttalelser om hvordan det har vært å ha og bruke det. ordskya under oppsummerer hva de nevnte mest.....


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar