onsdag 17. februar 2010

Kursing i Markin

I dag har vi vært så heldige å få låne Kirsti Furre fra Drammen vgs til å vise oss hvordan hun bruker Markin. Lisenser ble kjøpt inn før jul, men vi har liksom ikke kommet i gang her hos oss. Det er tidkrevende å lage alle knappene man skal bruke, og det er nok noe av forklaringen på hvorfor vi har kviet oss litt til å ta det i bruk. Da er det fint å få en som har erfaring med programmet til å kunne vise oss praktiske eks og ta oss igjennom steg for steg. Det store plusset var at vi fikk mye tid til å prøve det ut selv med god hjelp fra Kirsti hver gang vi stod fast. Plutselig virket det hele mer overkommelig, og flere gir uttrykk for at de ønsker å prøve ut dette i nærmeste framtid. Ordet "knapp" har for mange fått en ny betydning:-). Vi ser helt klart pedogogiske gevinster for elevene her, men det er helt avhengig av hvordan eleven selv nyttiggjør seg de mulighetene som ligger i tilbakemeldingene de vil få når vi bruker Markin. Vi hadde også en nyttig diskusjon i forhold til hvor mye vi skal rette, hvor mange og lange kommentarer, og ikke minst, hvordan få eleven til å lære mer av de tilbakemeldingen han el hun får. Vi snakket også litt om Markin sett i forhold til sluttkommentarer i It's l som er et krav hos oss. Vi takker Kirsti så mye for inspirerende og lærerik dag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar