torsdag 25. februar 2010

NDLA - info til fylkene fra NDLA


En noe uvirkelig debatt pågår for tida ang NDLA, og de får mye ufortjent pepper. Sjøl om ikke alt er like bra med alle læringsressurser ennå er det alt overveiende positivt.

Som en motvekt til all pepper og til dels direkte feilinformasjon anbefaler jeg deg å lese dette skrivet fra NDLA til fylkeskommunene.

2 kommentarer:

  1. Eg forstår ikkje dykkar hyllest av NDLA. Etter presentasjonen på ein planleggingsdag hausten 2009 såg eg fram til eit hjelpemiddel som kunne gjera matematikktimane meir varierte og spanande. 1. forsøk: QUIZ-feil. Total fiasko. 2. forsøk: Elevane fant fleire feil i løysingsframlegga til oppgåvene i nedlastbare dokument.
    Dette er meldt NDLA og no er eg spent på kva som ligg i overnemnte brev sin ordlyd om at feil vil bli retta umiddelbart.

    SvarSlett
  2. Hvis du leser gjennom det jeg og lærerne har lagt inn ang NDLA i bloggen her, så trur jeg du finner at vi ikke hyller NDLA. Vi forsøker å få fram hvordan ressursene er og kan brukes, det blir også påpekt negative ting. Den voldsomme kritikken som har kommet i mediene (bl a med forlagene som pådriver) synes vi likevel ikke kan stå uimotsagt. Vi ønsker å få fram et mye mer nyansert bilde. En bør også huske på at ressursene er i stadig utvikling, forbedringer kommer stadig vekk og vi trur mye kan bli riktig så bra.

    Men en feil vi mener NDLA har gjort er å legge ut ressurser som er langt fra ferdige uten å være veldig tydelig på at dette ennå ikke er fullverdig læreverk. Dette har gjort at mange lærere går inn i ressursene og blir skuffa når de ser hvor lite som har ligget der, eller at det som ligger der inneholder feil. De har også nok vært under en del tidspress, noe som har ført til at ressurser de har sagt er klare f eks til skolestart 2009 ikke har vært klare. Her burde NDLA vært tydeligere på hva slags ressursene som ligger ute til enhver tid (ferdig, beta, osv), kanskje vært litt mer tilbakeholden på å love når ressurser er ferdige og sørge for å få fram forskjellene på digitale ressurser og ei vanlig lærebok - digiale ressursene skal være i stadig utvikling i samspill med brukerne.

    SvarSlett