onsdag 24. mars 2010

NDLA på Helse- og Sosialfag Vg1

Vårt NDLA-prosjekt nærmer seg slutten og det er tid for å summere opp litt. Vi har derfor fått involverte lærere til å skrive hvert sitt blogginnlegg der de gir sin oppsummering. I tillegg til fagene som var med i prosjektet (engelsk, matematikk og norsk) har en del andre lærere også brukt NDLAs ressurser og vi har forsøkt å knytte noen av disse til vårt prosjekt. Her er innlegg fra lærerne Kari og Marit på Vg1 Helse- og sosialfag (disse lærerne har forøvrig også vært ute på andre skoler i landet som eMissærer for NDLA):

"Vi har dette året brukt NDLA sammen med lærebok. Vi har erfart at det er nyttig å bruke nettadresser som NDLA oppgir. Dette medfører spart tid og kritisk kildebruk. Vi som lærere får ideer og finner innslag til å bruke i undervisning som for eksempel videosnutter som er egenprodusert for NDLA eller tatt fra andres filmarkiver.

Vi savner flere animasjoner, mer bruk av bilder og interaktive oppgaver. Tekst i NDLA er for mye lærebok og dermed skiller den seg ikke ut fra vanlig lærebok.

NDLA har tilgjengelig gode videosnutter, men de er vanskelige å finne. Vi savner et tydeligere register for disse.

Vår konklusjon er at vi kommer å fortsette å bruke NDLA som ett av flere supplement til lærebok. NDLA er ikke nok alene."
Kari & Marit

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar