fredag 19. mars 2010

I klassene

Etter tirsdag og torsdags kursene som vi holdt i februar og mars i Cd-ord har det kommet noen forespørsler om bruk av cd-ord i rundt i klassene. Jeg har vært så heldig å få være med 2BUA. Elevene her jobbet i herdig og kom med fler innspill på at de kan bruke dette programmet i alle fag og at lyd-fil kan være kjekt ved innøving av nytt fagstoff. Elevene har forlangt diplom for fulført kurs og det skal de jammen få. Noe annet som kom opp var at når man skal bruke ordforslag så er det nyttig å gå inn i innstillinger, ordforslag, forslag og sette hake ved foreslå neste ord. Dette må gjøres for hver ordbok. Hvis man blir forstyrret av at stemmen leser hele tiden mens man skriver så går du bare inn i menyen opplesing og tar vekk haken ved les opp under skriving. Så kan du heller sette den på når du ønsker det. Nå på torsdag fikk jeg komme til 1HSB for en kort innføring av de viktigste bruksområdene, elevene fikk raskt tak på programmet og de så også nytten av dette i forhold til mappejobbing i programfaget sitt. Elevene her hadde frist for innlevering rett rundt hjørne og de jobbet med å la cd-ord lese gjennom oppgaven de hadde skrevet. Kommentar fra elev var bla " åh, nå hører jeg hvor jeg har stavet feil og hvor jeg kan sette komma". Gleder meg til å høre fra lærere og elever i denne klassen litt senere om hvordan de opplever at cd-ord kan hjelpe til i hverdagen i flere fag. Neste torsdag er jeg invitert til 1TPB i studietid. Det gleder jeg meg til og kommer med fler oppdateringer siden.

1 kommentar: