torsdag 22. april 2010

Oppsummering rundt pedagogisk bruk av SmartBoard


Bildene er fra opplegg rundt Stasjonsundervisning i 1hsc og 1hsd


Nå er mye av året gjennomført og Marit, Kari, Gro, Beate og jeg har jobbet med å lære oss å utnytte SmartBoard i undervisningen.


Vårt mål har vært å kunne dokumentere pedagogisk bruk av verktøyet. Vi tok jo tavla kjapt i bruk, men før jul ble den fort brukt som en avansert projektor. Vi så at både vi - og ikke å forglemme våre viktigste aktører elevene - trengte å lære å bruke tavla.

Vi har også jobbet mye på teamet med å reflektere og eksperimentere med undervisningsopplegg. Vi har forskjellige fagkretser, helse- og sosialfag og engelsk, noe som resulterte i at vi måtte tenke annerledes og overføringsverdier. ” Metode” skilte seg mer og mer ut som en bindeledd i samarbeidet rundt arbeidet med SmartBoard. Vi har endt opp med å ominnrede klasserommet for å kunne utnytte rommet mer i undervisningen. Vi har også tatt i bruk teorier fra Mange Intelligenser (Gardner og Amstrong) og Læringstiler (Dunn og Dunn) når vi planlegger. Vi mener at det er viktig at elevene er de aktive i oppleggene.

Klasserommet har nå en Smartboard-tavle foran i klasserommet og ved siden av den har vi en vanlig tavle. Vi har også fått en Whiteboard på en av langveggene og bakerst i klasserommet har vi laget oss mulighet til å henge opp plakater osv. Vi har noen små endringer igjen for å få full utnyttelse av rommet, men vi mener at vi er godt på vei.

Vi har nå forsøkt ut opplegg i både engelsk og helsefag som bygger på samme oppskrift. Vi har stasjoner med for eksempel opplegg på Smartboard. Her jobber en gruppe med interaktive oppgaver og tekster, gruppe-tester osv. (se første bilde). På Whiteboard jobber en gruppe med å gjøre om teori til bilder (se andre bilde). En stasjon er jobbing ved pc med filmklipp og teori som prosesseres til en tekst, oppskrifter osv. En stasjon er et gulvspill tegnet på et dusjforheng hvor gruppen jobber med repetisjonsspørsmål til gjennomgått teori. Størrelse på oppleggende må selvsagt avpasses til tid til rådighet.

Tilbakemelding fra elevene er at de finner det veldig meningsfullt å jobbe på denne måten og vi ser også at når vi nå har gjort dette i klassen flere ganger så er gjenkjenning av opplegget stort og elevene mener de opplever å ha høyt læringstrykk.

Mvh Kari, Marit, Gro, Beate og Michelle

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar