tirsdag 20. april 2010

Året med NDLA i norsk og engelsk


Etter gode erfaringer med å prøve ut NDLA i norskfaget forrige skoleår, begynte jeg dette skoleåret med det som mål å kun bruke NDLA og ikke vanlig lærebok i norsk på VG1. Dessuten ville jeg bruke NDLA sammen med bok på VG2 og VG3. I tillegg kom engelskfaget på NDLA fort i gang på høsten slik at jeg også ville prøve ut fagstoffet der. Elevene på VG1 var ikke umiddelbart begeistrer for kun å bruke en digital lærebok, og etter jul delte jeg ut læreboka, slik at vi nå bruker en kombinasjon av NDLA og lærebok. Selv om elevene var fornøyd med det, ser vi nå at læreboka kun blir hentet frem når jeg ber spesielt om det. Det er enklere med NDLA, for den har de jo på PC'en.

Den største utfordringen med å bruke NDLA har vært for elevene å navigere på sidene og finne tilbake til stoff. Det ble viktig for meg å lage oppgaver med lenker eller nodenumre direkte til de aktuelle sidene. Noe kunne jeg også legge inn på it's, og senere har det jo kommet en mulighet til å embedde fagstoff som video- og lydfiler fra NDLA til it's også. Dette er bra. Det som ikke er bra, er at hvis man velger å bruke nodenumre, som i utgangspunktet er veldig smart, kan man ikke navigere videre derfra. Da må man i stedet søke opp neste node.

Når det gjelder å finne tilbake til fagstoff, har dette også vært et stort problem for meg, og flere av kollegaene mine sier det samme. Dette gjelder norskfaget, og henger sammen med overgangen fra den gamle til den nye plattformen. En god ting er at de gamle sidene fremdeles er tilgjengelige, men det er begrensede muligheter til å navigere her pga hvordan de gamle sidene vises.En del av fagstoffet jeg savnet en periode har begynt å komme inn på den nye plattformen, men eventyr, reklame og ikke minst rettskrivningsregler som jeg linket til i tilbakemeldinger på elevenes skriftlige arbeider, er ikke å finne på den nye. Det er generelt vanskelig å finne lenker til annet fagstoff i den nye plattformen. Trestrukturen på de gamle sidene var mer oversiktlige enn i den nye der man forgjeves blar og blar for å se om man kan finne igjen noe av det man har brukt før. "Jeg skjønner ikke hva de driver med, det var jo så bra!", er en kommentar jeg har hørt flere ganger, og som jeg synes sier mye.

Når dette er sagt, vil jeg si at jeg har mye glede av NDLA, og det er mye godt, kvalitetssikret fagstoff å finne. Engelsksidene har blitt gode, med mye god litteratur, film, video, lyd og interaktive oppgaver. Det er også bra å kunne lese litteraturen som en bokside samtidig som du kan lytte til teksten. Man kan også få lest opp tekst ved hjelp av en readspeaker (syntetisk tale, men funksjonell). Dette er spesielt bra for elevene som trenger tilrettelegging for lese- og skriveproblemer. De er veldig fornøyde. Det har også kommet en del lettlest-tekster og enklere oppgaver for svake elever. Akkurat nå har jeg satt elevene i gang med "revision" før heldagsprøver og evt. skriftlig eksamen.

Det siste jeg har brukt av nye ting på norsksidene er "tidslinja". Den er kjempefin. Jeg bruker egentlig Minixperten flittig på mange emner. Norrønt har blitt veldig gøy også for elevene, men vi hadde litt problemer med Holmgangspillet sist. Temaene "Tidsreiser" og "Helter i dag" og oppgavene/oppdragene som ligger her, har jeg også brukt med suksess.

Det kommer stadig mer og spennende innhold på NDLAs sider som jeg kan bruke som hjelp til å variere undervisningen min, og jeg kommer til å fortsette å bruke NDLA, men det vil bli i kombinasjon med lærebok og som en av flere gode ressurser.
Hanne

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar