tirsdag 27. april 2010

Interaktiv tavle - utprøving på naturfagrommet

Målet ved dette prosjektet var å teste ut om interaktive tavler kunne bidra til å finne bedre undervisningsmetoder.

Har tavla bidratt til endring og forbedring i den pedagogiske hverdagen?

På naturfagrommet gikk montering og oppkobling av tavla lekende lett, og den ble tatt i bruk i klassesituasjon umiddelbart.

Med SMARTBOARD fikk vi raskt en flottere projektor - presentasjoner, bilder og filmsnutter fikk en mye bedre kvalitet på denne tavla. Dette inspirerer til å bruke tavla mer, og til å lage gode presentasjoner.

Som formidler er det godt å bruke interaktiv tavle da du får mer direkte kontakt med elevene. Fokus er kun på tavla og elevene, du slipper "trekanten" pc-tavle-elever. Jeg har observert at det er lettere å holde elevenes fokus på denne måten.
I tillegg er det fint å kunne gjøre notater, oppgaver, beskrivelser på tavla for deretter lagre dette. Dette kan legges ut på It`s Learning, eller bare hentes fram neste gang for å fortsette temaet.

Et av kompetansemålene i naturfag handler om enkle simuleringer: "gjennomføre enkle datasimuleringer for å illustrere naturfaglige fenomener og teste hypoteser". Å gjøre datasimuleringer på den elektroniske tavla er veldig effektivt, elevene vil gjerne prøve simuleringen og det oppstår gjerne en slags konkurranse om å greie best resultat. Eleven som står på tavla med simuleringen får hele tiden gode råd fra resten av elevene i klassen.

I Fysikk 1 står det i læreplanen: "eleven skal bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger", og her bruker vi tavla flittig. I dette faget er flere av kompetansemålene av en slik art at det ikke er mulig å gjøre praktiske forsøk - for eksempel i moderne fysikk (astronomi, kosmologi) . Heldigvis finnes det en del gode simuleringsoppgaver der en kan endre parametre og studere virkningen av disse, slike oppgaver er fine å gjøre på interaktiv tavle.

Det jeg synes er mest spennende er at jeg oftere i matematikktimene tenker: "det er jo her jeg skulle hatt interaktiv tavle!". Jeg mener at en kan gjøre matematikkundervisninga bedre med å bruke flere animasjoner og mye mer dynamisk programvare. Da er det kjekt å ha SMARTBOARD i klasserommet.

1 kommentar: