mandag 1. februar 2010

NDLA og matematikk

I høst ga jeg den tradisjonelle matematikkboka en pause da jeg ville prøve ut hvordan det kunne fungere å bare bruke NDLA - og andre nettressurser - i matematikk 1T.

Tanken var å legge ut lenker til både teoristoff og arbeidsoppgaver på It`s Learning. Elevene skulle bruke MathType når de løste oppgaver, så skulle de navnsette oppgavene, organisere og lagre dem på en oversiktlig måte.

Jeg overvurderte elevenes behov/interesse for og kunnskap om struktur.

Etter de første par ukene forstod jeg at det var på sin plass med kurs/veiledning i mappestruktur og lagring, samt kurs i skriveverktøyet MathType.

Da elevene oppdaget hvor enkelt skriveverktøyet var i bruk, begynte å lære hurtigtastene og hadde et innarbeidet system på lagring ble det mer fart i sakene. Vi fikk i gang en god kommunikasjon om hvordan vi skulle gjennomføre matematikkundervisningen uten tradisjonelle bøker, og vi laget en struktur på It`s Learning som alle forstod.

Jeg tok jobben med å dele opp og lagre oppgavene etter tema og la de deretter ut på matematikksida. Dette gjorde det mye enklere for elevene å finne fram til hvilke oppgaver de skulle gjøre til enhver tid.

Elevene har hele tiden hatt valget om å skrive oppgaver i kladdebok med blyant, eller om de vil skrive i MathType. På heldagsprøven i desember valgte 5 av 18 å levere besvarelsen av delprøve 2 på ark, resten leverte via It´s Learning.

På nyåret startet jeg med planleggeren på It`s, der legger jeg ut lenker til teoristoffet på NDLA, og trelenker til oppgavene som er lagret på tema. Elevene har hver sin "kladdebok" på matematikksida der de skal legge ut oppgavene de har gjort. Her kan jeg se hva de rakk i løpet av timen. Jeg legger også ut lenker til animasjoner, interaktive oppgaver og quizer/tester. Resultatet på disse testene skal de kopiere og legge ut i kladdeboka si.
En undersøkelse jeg hadde blant elevene i november viste at de aller fleste foretrakk å ha læremidlene i matematikk digitalt i stedet for de tradisjonelle bøkene.

1 kommentar:

  1. Så bra :-) Dere andre lærere: Hvordan er erfaringene så langt i norsk og engelsk? Er det andre lærere enn de som er med i prosjektet som har gode eller dårlige erfaringer med NDLAs læremidler?

    SvarSlett