fredag 9. oktober 2009

IKT i læringsstøttende vurdering Første møte 6. oktober

Prosjektlederne Vanja Thoen og Geir Dahlberg har avholdt første planleggingsmøte for prosjektet IKT i læringsstøttende vurdering.

I søknaden til bfk hadde vi flere fokus;
- videreutvikle hvordan vi jobber med elevsamtaler, underveisvurdering og It's learning i dag for å få en godt system for underveisvurdering og dokumentasjon av dette
- trekke inn bruk av funksjonene Læreplanmål og Mappevurdering i It's learning til tillegg

Vi blei enig om å holde oss til første punkt nå i oppstart, og forsøke å få satt dette i system for alle lærere ved skolen først. Det andre punktet blir mer på forsøksstadiet i enkelte team, uten spesielt mye oppfølging av dette prosjektet på nåværende tidspunkt.

Årsakene til dette er at vi trur det er viktig ikke å gape over for mye på en gang, samt at Læreplanmål og Mappevurdering i It's learning ikke har en god nok funksjonalitet slik det er i dag - vi savner sømløshet mellom dette og Karakterbok, f eks. Dette trur vi blir en litt for stor jobb for oss å jobbe opp mot It's learning for å få endra på nå. Erfaringene vi høster i år vil imidlertid sikkert være verdifulle bidrag for å få forbedra dette på sikt.

Det vi derimot ser er naturlig å trekke inn i dette prosjektet er bruk av
Markin til retting av elevtekster (gjerne kobla opp mot bruk av Tablet-pc også - som er at av våre andre prosjekter.Interessant blogginnlegg om dette av Ingunn Kjøl Wiig her). Her vil vi komme tilbake med mer om hvordan vi ser for oss at arbeidet skal legges opp. Det første vi gjør er å kjøpe inn Markin-lisenser til de lærerne som ønsker det (det er ikke snakk om store summene). Det kan også komme på tale med ekskursjon, f eks til Sandvika vgs, i samarbeid med noen av de andre prosjektene her. Vi blei også enig om at vi bør samle brukerne er Markin til erfaringsutveksling når de har prøvd det ut en stund.

På denne måten håper vi å få sett både på systematikken i dokumentasjonen gjennom hele skoleåret (få fram de viktigste punktene) og underveisvurdering på detaljnivå (den enkelte lærers detaljerte tilbakemeldinger på elevprestasjoner).

Som det blei nevnt i første innlegg på denne bloggen har Lederteamet ved skolen allerede vedtatt hvordan vi skal gjennomføre underveisvurdering ved halvårsvurderinga i januar 2010: skolen setter av to dager i januar der lærerne gjennomfører og dokumenterer fagsamtaler med sine elever. For at dokumentasjonen ikke skal være for tidkrevende anbefaler lederteamet at lærer og/eller elev har med seg pc til elev-samtalen og skriver ned konklusjonen av fagsamtalen i kommentarfeltet i en Oppgave i It's learning (hva eleven er god til og hva som er vekstpunkter - ikke mer enn maks 3-4 punkter hhv).

Fordelene ved å gjøre dette kan oppsummeres slik:
1. Ved å få alle lærere til å arbeide gjennomtenkt med tilbakemeldinger gjennom året via It's learning (veldig mange gjør det allerede i dag, men systematikken kan bli endra bedre for en del) vil fagsamtalene (inkl tilbakemelding på halvårsvurderinga) være enklere og mer oversiktlig for både elev og lærer
2. Lærerne får mer tid til å gjennomføre elevsamtalene
3. Sjølve dokumentasjonen på at eleven har fått underveisvurdering vil ta minimalt med tid å gjennomføre (antydningsvis 1 minutt pr elev), siden It's learning systematiserer tilbakemeldingene fra alle vurderinger som er gjort via Karakterboka - så sant lærerne benytter kommentarfeltet i Oppgave til å plukke ut f eks 1-3 punkter eleven er godt på og 1-3 vekstpunkter. De lengre og mer detaljerte tilbakemeldingene til elevene gjør da læreren i egne kommentarfiler.

Det første dette prosjektet må gjøre er da å gå ut til alle lærerne og informere om hvordan vi ser for oss at tilbakemeldinger kan gjøres mest mulig rasjonelt og systematisk (se punkt 3 over). Dette forsøkes gjort i uk 43 evt 44. Vi kommer ikke til å innføre noen tvang om at alle må gjøre dette slik, men vi har et håp om at veldig mange lærere ser nytten av dette. Det skolen har bestemt er at alle skal gi en skriftlig tilbakemelding på halvårsvurderinga, og da vil jo dette være en av de mest rasjonelle måtene å gjøre dette på. Vi satser på at skolens It's-gruppe (bestående av en superbruker fra hver avdeling) tar seg av denne introduksjonen avdelingsvis, evt med bistand fra prosjektet. Geir Dahlberg "kurser" It's-gruppa litt i dette mandag 12. oktober.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar