onsdag 21. oktober 2009

Presentasjon CD-Ord 22. oktober

Hva prosjektet går ut på, hva ønsker en å oppnå og hvorfor?
Hva er status pr dato i framdrift?
Prosjektleder Michelle Weme holder her en kort innføring i sjølve programvaren
Hvilke utfordringer har en så langt?
- få ut info til lærere og elever "fort nok"
- finne tid til å få ut denne infoen, nå i første omgang til lærere
- få til opplæring av de elever som har krav på denne type hjelpemidler raskt nok (og helst dere lærere også)
Hva skal til for at dette skal bli et vellykka prosjekt?
- få gitt lærerne (og deretter også elevene) nok info/opplæring til at de kan ta det i bruk - og få plukka ut de viktigste pedagogiske gevinstene med programmet slik at både lærere og elever ser nytten av å bruke det
Hvilke spørsmål ønsker vi svar på fra samlinga?
- kanskje ikke få direkte svar fra forsamlinga, men iallefall drøfte (svar får en kanskje fra Eksamenskontoret eller Udir): CD-Ord er tillatt brukt til eksamen, en av funksjonene er tale av digital tekst - hvordan få gjennomført dette til eksamen (og prøver underveis), er det tillatt med bruk av hodetelefoner / lytte på lyd under eksamen (også for de som ikke har fått innvilga særskilt tilrettelegging), hvordan kan vi i så fall kontrollere om de bruker CD-Ord eller lytter til musikk, f eks? Kanskje det rett og slett er slik at en skal tillatte alt slik under eksamen
- hvordan dele?
Hvordan dele prosjektet med andre utenfor egen skole?
- via denne bloggen, gjøre den kjent på Twitter, Del&Bruk (kanskje opprette en gruppe der), presentasjon a la den Michelle har holdt her nå i andre fora (4.11. i bfk?), utvida presentasjon på Kongsbergkonferansen 3. februar, på egen skole 5. mai (avsluttende presentasjon av alle prosjekter), ?, ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar