onsdag 14. oktober 2009

Refleksjonsmøte etter første presentasjon av CD-Ord

Presentasjonen i klassen fokuserte på de grunnleggende funksjonen: tale, ordbok, skifte språk og lydfiler.

Vi trur at det holder som en første gjennomgang, elevene finner ut av mer avanserte funksjoner sjøl etter hvert eller vi kan hjelpe enkeltelever med slike ting i større grad enn å gjennom dette felles.

Stemmene i programmet kan bli litt for mekaniske, det går til mindre tekster - men vi trur at elevene kanskje ikke orker å høre lange tekster lest opp av mekaniske stemme, noen elever ga uttrykk for det i vår. Andre igjen synes det er bra, at de aldri har fått med seg så mye av teksten som når de hører lyden samtidig (spesielt hvis en følger den elektroniske teksten, med markøren som flytter seg - mer det enn at de følger teksten uten markør) - forskjellig læringsstiler er nok ute og går her også.

En annen fordel med CD-Ord er at en kan skanne inn bøker (som selvfølgelig er kjøpt inn på vanlig måte til skolen) der det ikke finnes lydbøker å få kjøpt. Dette er først og fremst en hjelp for elever med lesevansker.

Hva gjør vi videre nå? Den type innføring Michelle gjennomførte med klasse på tirsdag (kort, fokus på det grunnleggende) passer også for de andre klassene og lærerne. Gerd tar innføring på Risesletta (avtaler med lærerne der om hun eller lærerne tar det). På TIP tar Michelle kontakt med storteam for presentasjon for lærerne først, slik at disse kan jobbe videre overfor elevene. På HS passer det at Hilde tar en innføring på fagmøte, og Michelle tar seg av Fellesfaglærerne - med tanke på at kontaktlærerne på HS (både hs-lærere og ff-lærere) tar dette videre til elevene. Vi må sørge for at områdene dhform og eltip (elektrolærerne) også får presentasjon ganske snart.

Her er det vi ønsker å se mest på i løpet av prosjektperioden.
- hva er de pedagogiske gevinstene ved å bruke CD-Ord?
- hvilke funksjoner har en best nytte av?
- hvem nyttiggjør seg dette, på hvilke måter og i hvilke fag?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar