mandag 19. oktober 2009

Sesjon på Skoleforum 2010 om NDLA

Vi har blitt spurt av Skoleforum 2010 om å holde en sesjon om skoleledelse og NDLA - vi har ikke avtalt sjølve innholdet ennå, men det går nok på hvordan ta i bruk digitale læremidler sett fra skoleledelsens side. Det takka vi selvfølgelig ja til - det er hyggelig å bli spurt om slikt!

Sjøl om dette er lenge til har vi vel allerede nå ei grovskisse klar: Geir Dahlberg kommer til å snakke om hvordan skoleledelsen jobber for at digitale læremidler (først og fremst NDLA) skal bli tatt i bruk av lærerne, kommer sikkert innom skolens Strategiplan for IKT for å vise at helhetlig tenking må til. To av lærerne i prosjektet, begge emissærer for NDLA - Berit Reitan (matematikk/naturfag) og Hanne Nicolaysen (norsk/engelsk), vil bli bedt om å si noe om hvordan de opplever skoleledelsens rolle i dette arbeidet. De vil også konkret vise hvordan de jobber i fagene sine med NDLAs ressurser. Kanskje vi skal ta med oss 1-2 elever også slik at de kan fortelle hvordan det oppleves å bruke NDLA sett fra elevens ståsted? (Vi får sannsynligvis en time til rådighet, så vi får se hvor mange innfallsvinkler vi får tid til - holdt opp mot hvor mye vi skal gå i dybden.)

Tips til hva vi bør ta med mottas med takk i denne bloggen! Arrangementet er ikke før 17.-18. februar 2010, så vi har god tid til å planlegge dette mer i detalj utover vinteren.

Dette passer jo også fint inn i vårt NDLA-prosjekt og er en glimrende anledning til å få spredt prosjektet videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar