mandag 5. oktober 2009

IKT-prosjekter 0910

Nå er bloggen for våre IKT-prosjekter 0910 oppe. Innleggene så langt er en kort beskrivelse av hvordan vi ser for oss prosjektene nå ved oppstart.

I uke 41 har vi de første formelle møtene der vi skal planlegge mer i detalj hvordan vi skal jobbe i løpet av skoleåret. Regner med at det blir lagt ut litt i bloggen her der vi utdyper litt om hvordan vi skal jobbe i hvert at prosjekten

Prosjektlederne har allerede hatt et møte med Jan-Arve Overland som er hyra inn av bfk til å være en støttespiller (og kanskje pådriver) i bfks IKT-prosjekter. Det var nyttig å bli litt utfordra på våre tanker, samtidig som vi fikk god støtte til å arbeide videre med planene våre.

22. oktober skal det være samling (symposium) for alle alle fylkets prosjekter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar