fredag 9. oktober 2009

CD-Ord Første møte 7. oktober 09

Prosjektgruppa møttes til et kort igangsettingsmøte 7. oktober. Gruppa består av prosjektleder Michelle Weme, ansvarlig Risesletta Gerd Jørgensen og ansvarlig Osloveien Hilde Petersen - i tillegg til overordna prosjektledelse v/Vanja Thoen og Geir Dahlberg.

De tre prosjektdeltakerne har erfaring med bruk av programmet fra i vår, og kommer sikkert til å dele disse i bloggen her, men har behov for å teste ut litt:
1. hvordan de skal introdusere dette for elever og lærere og
2. finne ut hva mer de bør kunne dersom de skal gå mer i dybden for å lære opp enkeltelever

Første tiltak blir derfor at de starter introduksjon i en ganske sterk klasse tirsdag 13. oktober og trekker noen konklusjoner etter det; var introen grei? hva mer bør vi sette oss inn i? hva er de viktigste positive sidene ved CD-Ord som bør trekkes fram? osv Alle involverte i prosjektet forsøker å være til stede på denne presentasjonen.

Deretter forts vi planleggingsarbeidet onsdag 14. oktober med et nytt møte der vi forsøker å konkretisere enda mer hva vi skal ha fokus på å finne ut i løpet av skoleåret.

Noe av dette skisserte vi allerede i første møte:
- introduksjon til alle lærerne (30-40 min) på komp hev dag 29. oktober
- introduksjon til klasser etter prioritert rekkefølge, hvem som introduserer hvor koordineres seinere (det kan være prosjektmedlemmer, men også "vanlige" lærere kan sørge for dette etter avtale)
-trolig ikke behov for ekstern hjelp til kompetanseheving av prosjektmedlemmene, viktigere å kjøpe fri tid til fordyping for medlemmene, spesielt fellestid
- håp om innspill fra andre lærere / skoler som har erfaring med programmet via denne bloggen og/eller opprette gruppe for CD-Ord på Del&Bruk.

Mer info følger etter møte onsdag 14. oktober.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar