onsdag 21. oktober 2009

Presentasjon av Skjermvideos 22. oktober

Hva prosjektet går ut på, hva ønsker en å oppnå og hvorfor?
Hva er status pr dato i framdrift?

Hvilke utfordringer har en så langt?
- få skaffa seg den tid en trenger til å få sida opp og gå
Hva skal til for at dette skal bli et vellykka prosjekt?
- for det første å få sida opp og gå (skal gå greit), deretter å få til kontinuerlig oppdatering
Hvilke spørsmål ønsker vi svar på fra samlinga?
-navn på ressurspersoner og gode nettsteder med skjermvideos
Hvordan dele prosjektet med andre utenfor egen skole?
Via denne bloggen, annen type markedsføring når ressursen er oppe og går for fullt, egen sesjon for de som allerede lager skjermvideos på Kongsbergkonferansen slik at flere kan legge inn i samme Delicious-konto, på egen skole 5. mai (avsluttende presentasjon av alle prosjekter), ?, ?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar