mandag 2. september 2013

Nytt år, nye muligheter.....

Ja ja, da er vi igang med et nytt skoleår. År 2 med iPad-prosjekt, hva vil dette gi oss av fordeler i år? Jeg var i perioder frustrert over manglende fremdrift og pedagogisk merverdi underveis i fjor. Men nå med nye klasser, men ingen iPad'er, så merker jeg at jeg savner den hos elevene. I fremmedspråkklassen savner jeg muligheten til å bruke min egen hjemmesnekrede engelskbok. Med Interiør og Utstillingsklassen ønsker jeg å kunne tvitre, på engelsk, om skolearbeid og musikk. i løpet av et par uker er "pad'ene" utdelt, og jeg ser frem til dette løftet som det inngir i klassene.

Godt år.......

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar