fredag 2. november 2012

Samling i iPad-prosjektet 1.11.12

På kompetansehevingsdagen 1. november jobba en del av lærerne i iPad-prosjektet med nettopp dette ca halve dagen. De viste hverandre app'er, utforska, osv. I en klokketime av denne økta var vi samla til et møte der Geir bl a orienterte litt om møtet som prosjektlederne (Åssiden, oss og fylket) hadde hatt dagen før, se referat her. Resten av dette innlegget er et referat fra møtet og litt ekstra info Geir har lagt til i etterkant. Viktig at prosjektdeltakerne leser dette.

I dette møtet jobba vi også en del med programmet for samlinga våre lærere skal ha med Åssidens lærere 4. desember, arbeidsdokumentet med program kan leses her. Hønefoss-lærerne avtalte hvem som skulle gjøre hva 4. desember (Geir har lagt det inn i programmet). Alle lærere som er med i prosjektet skal delta på denne samlinga, avvik avtales direkte med Geir i god tid. Alexander fra IT skal også delta.

En stor pekefinger fra Geir var at det ikke hadde vært aktivitet på bloggen siden forrige møte. Alle lærere som er med i prosjektet SKAL blogge underveis om de erfaringene de gjør seg. Dette tar ikke mye tid, og er mye mindre tidkrevende enn eventuelle rapporter lærerene må skrive underveis og i etterkant av prosjektet (noe som vil være alternativet). Det er også viktig at vi følger med hva de andre lærerne våre skriver i bloggen - og at vi følge med på hva lærerne på Åssiden skriver i sin blogg (lenke ligger ute til venstre i denne bloggen). Sett gjerne opp RSS-feed til begge bloggene slik at det er lett å oppdage når noen har lagt ut nye innlegg.

En av de spennende tingene vi som var på konferansen på Gjennestad tidligere i høst tok med oss tilbake var iBooks Author (se tidligere blogginnlegg). Mange av våre lærere tente på dette og ønska å prøve det ut dette skoleåret. Programmet krever at du jobber i Mac for å produsere iBooks. Vi har derfor kjøpt inn MacBook Air som de lærerne som ønsker å prøve ut dette kan låne for skoleåret - mot at de kontinuerlig deler sine erfaringer blant kollegaene i prosjektet og på bloggen, hvis ikke vil Mac'ene blir inndratt ;-) Perioden framover nå kommer nok derfor til å gå med til å sette seg inn i det å bruke en Mac og hvordan bruke iBooks Author.

Vi kommer også til å kjøpe inn app'ene Pages, KeyNote og Numbers  - samt iMovies til alle i prosjektet, lærere og elever. Dette "gifter" Alexander A ut til alle. Viktig at lærerne melder inn dersom de allerede har kjøpt noen av disse programmene. Like viktig at kontaktlærerne lager en oversikt over elevenes epost-adresser som de bruker til sin Apple-ID, slik at Alexander får "gifta" rett bruker. Alle lærerne bør også sende sin epost som de bruker i sin Apple-ID til Alexander av samme årsak.

De lærerne som nå låner Mac kan oppgradere til det siste OS'et (Mountain Lion), da kan Mac'en brukes trådløst med Apple-TV i de klasserommene vi har det. Lærerne får tilbake sitt utlegg ved å levere skjemaet Private utlegg og legge ved kvittering fra iTunes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar