tirsdag 11. mars 2014

iPad som presentasjonsverktøy

Som engelsklærer er det mangt og meget vi driver med i timene. En gang eller to i løpet av året har vi muntlige presentasjoner med digitale hjelpemidler. I den ene klassen min har elevene ipad i tillegg til PC'en sin. De fikk valget ved oppstart av oppgaven, bruk PC eller iPad, både til å utvikle en presentasjonstøtte og til å hjelpe seg med under fremføringen. 5 valgte PC og 5 valgte å bruke iPad'en. De som valgte iPad brukte den både til å lage presentasjonen og avholde. fire av dem lagde vanlig presentasjon, med bilde, lyd, tekst og effekter, mens den siste lagde en film i iMovie.
Ikke noe sensasjonelt med dette jeg har merket meg og skrevet her. MEN, det som er gøy å merke seg, og kommentere her er;
de som brukte iPad'en som støtte og hjelpe ved fremføringen var tryggere og mer ledige enn de som hadde laget den tradisjonelle PP'en. Det kan være en tilfeldighet, men av tidligere resultater med klassen skulle det tilsi at det var jevnt fordelt ferdighetsmessig.
Om det er iPad'en eller valgfriheten som gjorde dette vet jeg ikke, men jeg kommer til å ha en muntligoppgave til, der de samme gruppene skal bruke motsatt hjelpemiddel av det de brukte sist. jeg er spent på hvem som presentere best da?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar