onsdag 12. september 2012

Skoleåret 12/13s første samling i iPadprosjektet. Utviklingsleder G. Dahlberg informerer om status. Elevene i de involverte klassene, 0AOA og 2IUA,  har fått utdelt sine iPad'er. Det er gitt opplæring på lavt nivå i disse klassene. Veien blir noe til mens vi går, men erfaringsutveksling viser oss at prosjektgruppa har mange ideer om hva vi ønsker å bruke nettbrettene til i klassene.

De interesserte kan klikke denne linkenTips og triks for å se app'er og sider vi har nytte av.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar