torsdag 3. desember 2009

Engelsk på Tablet og SmartBoard

Jeg laget et opplegg i Notebook til SmartBoard med kart over Storbritannia hvor elevene skal tegne inn grenser, plassere landnavn og flagg. Jeg har kjørt opplegget i to klasser på Vg1. I den ene klassen har vi ikke SmartBoard, men kjørte opplegget på Tablet'en og projektor. I den andre klassen har vi SmartBoard. Det var ganske artig opplegg i klassen hvor vi har SmartBoard da eleven gikk på nett for å finne hjelp til å løse oppgaven. Dette skjedde ikke i den andre klassen der oppgaven ble oppfattet som en mer tradisjonel word-oppgave. Jeg skal prøve ut dette i flere klasser med Tablet'en for å se om vi kan ha kryssnytte av opplegg som lages til SmartBoard.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar